لغات مشابه
mathematical probability : بازرگانى : احتمال رياضى

mathematical programming : کامپيوتر : برنامه نويسى رياضى

mathematical psychology : روانشناسى : روانشناسى رياضى

mathematical software : کامپيوتر : نرم افزار رياضى

mathematical symbols : کامپيوتر : علائم رياضى

mathematically : بقانون رياضى

mathematician : رياضي دان

mathematicians : رياضيون

mathematicl model : بازرگانى : الگوى رياضى

mathematico deductive method : روانشناسى : روش رياضى - قياسى

mathematics : رياضي , رياضيات

mathesis : علوم( رياضى)

matin : نغمه سحري , دعاي سحرگاه

matinal : بامدادي , صبحگاهي

mating : روانشناسى : جفتگيرى

mating attack : ورزش : حمله ماتى

matins : نماز صبح

mational projects : بازرگانى : طرحهاى ملى

matman : ورزش : کشتى گير

matmen : ورزش : مجموع کشتى گيران و داوران

matral : وابسته به نرم شامه يا سخت شامه

matrass : شيشه گردن دراز که در ازمون هاى شيميايى بکار ميبرند

matriarch : مادر سالار

matriarchal : مادرسالاري

matriarchism : مادر تباري

matriarchy : مادرشاهي , شه مادري , زن سالاري , مادرسالاري , مادر سالاري

matricaria : جنس بابونه

matricaria chamomilla : بابونه شيرازى

matricaria parthenium : بابونه گاوى

matrices : زهدان ،بچه دان رحم ،شکم ،تخمدان ،نطفه گاه

matricide : قاتل مادر , مادر کشي , مادرکش , مادرکشي

matricula : صورت اعضا،دفتر ثبت ،گواهى نامه نويسى ،بنيچه بندى

matriculant : قبول شده در دانشگاه

matricular : زهدانى ،وابسته بصورت اعضاى يک انجمن يا دانش جويان دانشگاه

matriculate : به دانشگاه پذيرفته شدن

matriculated students : شاگردانى که ازدبيرستان بيرون امده دردانشگاه نام نويسى ميکنند

matrilineal : مادرتباري

matrimonial period : دوره مزاوجت

matrimonial rights : قانون ـ فقه : حقوق زناشويى

matrimonially : به قانون زناشوئى

Matrimony : ازدواج

matrix : ماتريس

matrix algebra : روانشناسى : جبر ماتريس

matrix isolation spectroscopy : شيمى : طيف بينى مجزا شده در ماتريس

matrix mechnics : شيمى : مکانيک ماتريسى

matrix notation : کامپيوتر : نمايش ماتريسى

matrix or matrices : زهدان ،رحم ،شکم ،تخمدان ،بچه دان ،قالب ،قرارگاه گوهر،کالبد

matrix storage : انباره ماتريسى

matrolinous : بارث برنده ،پاره اى از صفات و مشخصات از مادر

matron : زن شوهردار , سرپرستار , بيبي , بي بي

matron of honor : ساقدوش عروس ،بانوى محترمه ملازم عروس

matronage : کدبانوئى ،مديريت

matronal : مادرانه

matronhood : کدبانوئى ،رياست

matronize : رياست کردن ،مانند رئيسه رفتار کردن

matronly : بانومنش ،متين

matronymic : نسب مادري

matronymic family : روانشناسى : خانواده مادرنامى

matt : فلز شناسي

mattamore : انبار زيرزمينى ،مطموره

matte : فلز شناسي

matted : کرک شده ،درهم برهم ،حصيرى

matted hair : موى کرک شده

matten of course : چيز طبيعى ،جيز عادى

matter : موضوع , جسم , ماده , مطلب , مهم بودن , اهميت داشتن , امر

matter and form : جوهر و عرض

matter of (or for)complaint : موجبات گله گزارى

matter of course : نتيجه منطقي

matter of couurse : چيز عادى يا طبيعى يا بديهى

matter of fact : بطور واقعي

matter wave : شيمى : موج مادى

matters : نکات

matters of great moment : مسائل مهم

matters worse : بدتر

mattery : ماده مانند،جسم دار

matthaean : وابسته به انجيل متى

Matthew : متي

matting : بوريا بافي

mattings : عبادت بامدادي

mattins : صبحى ،عبادت بامدادى

mattoid : کسيکه مغز غير عادى دارد ولى روى هم رفته خل است

mattress : دوشک , تشک , دشک , نهالي

mattriculation : (اجازه ) دخول در دانشکده يا دانشگاه ،نام نويسى در دانشکده يا دانشگاه

maturate : رسيدن ،بالغ شدن ،سرباز کردن( دمل)

maturative : رساننده ،دنبل ساز

mature : منقضي شدن , بالغ شدن

Mature : بالغ

Mature : بالغ

mature economy : اقتصاد رشد يافته ،(بحد بلوغ رسيده)

mature obligation : قانون ـ فقه : تعهد حال

mature soil : معمارى : خاک تکامل يافته

mature system : کامپيوتر : سيستم کامل

matured : منقضي

maturely : بطور کامل يا بالغ

matureness : رسيدگى

maturitas praecox : روانشناسى : پيشرسى

maturity : سر رسيد

matutinal : سحري

matzo : نان فطير

matzoh : نان فطير

maud : يکجور پارچه پيچازى که شبانان اسکاتلندى ميپوشند،يکجور گليم سفرى

maudlin : (باحرف بزرگ )اسم خاص مونث ،مريم مجدليه ،ضعيف وخيلى احساساتى ،سرمست

maudsley personality inventory (mpi) : روانشناسى : پرسشنامه شخصيتى مادزلى

mauger : سوء نيت

maugre : سوء نيت

maul : ضربت سنگين

maul or mall : چکش چوبى ،تخماق

mauler : له کننده

maun : (اسکاتلند )بايد)must(

maund : من

maunder : بطور خواب الود وسرگردان حرکت کردن ،بطور نامفهوم حرف زدن

maundy : ايين شستن پاى بى نوايان

maundy thursday : پنجشنبه هفته عذاب ورنج عيسى

mauser : موزر،يکجور تفنگ که ماوزرنام المانى اختراع کرده است

mausoleum : گور خانه , مقبره , بقعه

mausoleums : بغاع

mauvaise honte : رودر بايستى ،رودرواسى

maverick : حيوان بيصاحب ،ادم بى سرپرست ،تک رو،مستقل

mavis : (ج.ش ).طرقه

mavourneen : (م.ل -.ايرلند وانگليس )عزيزم ،جانم

maw : شکم ،حفره معده

maw worm : کرم شکم

maw(seed) : تخم خشخاش

mawkish : کسل کننده

mawkishly : بطور بى مزه يا کسل کننده

mawkishness : بى مزگى ،نفرت انگيزى

max lange attack : ورزش : حمله ماکس لانگه در دفاع دو اسب يا در جوئوکوپيانو شطرنج

maxi : پيراهن زنانه دامن بلند

maxilla : فک

maxillary : آروارهاي , فکي

maxillary (n) : استخوان ارواره

maxilliform : ارواره اى( شکل)

maxim : قاعده کلي , گفته , گفته اخلاقي

maximal : بيشين

maximal oxygen consumption per minute : ورزش : حداکثر اکسيژن مصرفى در دقيقه بيشينه اکسيژن مصرفى در دقيقه

maximalist : کسيکه اصرارداردکه حداکثرتقاضاهايش براورده شودوحاضربه تمکين نيست

maximin : ماکزيمم مجموعه اى از مينيمم ها،(در تئورى بازيها)

maximization : بيشينهسازي

maximize : بيشينه ساختن

maximum : حد اکثر , بيشينه , حداکثر

Maximum : حداکثر

Maximum : حداکثر

maximum allowable concentration : زيست شناسى : حداکثر غلظت مجاز

maximum amplitude : علوم مهندسى : دامنه حداکثر

maximum and minimum thermometer : علوم مهندسى : گرماسنج حداقل و حداکثر

maximum available powere : علوم مهندسى : توان حداکثر

maximum capacity : علوم مهندسى : ظرفيت حداکثر

maximum circuit breaker : علوم مهندسى : کليد جريان زياد

maximum consumption : بحبوحه مصرف

maximum control current : علوم مهندسى : جريان کنترل حداکثر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

میزان ارتقاء بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM
نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول
طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز
تحقیق وضعیت بانكهای خصوصی در ایران
وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران
تحقیق بررسی درآمدهای مالیاتی
برنامه ریزی كلان شهرهای جدید و شهرك های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی
تحقیق بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل
تحقیق بورس به زبان ساده
پاورپوینت بهره وری
تحقیق تعیین مرز لهستان
جاذبه های جغرافیایی و زمین شناختی ایران
جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران و آداب و رسوم
تحقیق کشور چین
تحقیق روستای هرانده
"تحقیق خلیج فارس, تنگه هرمز و جزایر سه گانه خط قرمز ملت ایران"
خلیج فارس در گذرگاه تاریخ
تحقیق روستای برسیان
تحقیق روستای دوز عنبه