لغات مشابه
mean daily : عمران : متوسط روزانه

mean distance : فاصله حداکثر وحداقل سياره از قمر

mean effective pressure : علوم هوايى : فشار موثر متوسط

mean error method : روانشناسى : روش خطاى متوسط

mean free for scattering : شيمى : مسافت ازاد ميانگين در پراکندگى مسافت پراکندگى

mean freepath : علوم هوايى : مسير ازاد متوسط

mean high water (mhw) : علوم نظامى : متوسط پيشرفت اب دريا

mean high water neaps (mhwn) : علوم نظامى : متوسط ارتفاع اب دريا

mean higher high water (mhhw) : علوم نظامى : ارتفاع متوسط پيشرفت اب دريا

mean horizontal candlepower : الکترونيک : شمع افقى متوسط

mean income : بازرگانى : درامد متوسط

mean line : علوم هوايى : خط ميان

mean low water (mlw) : علوم نظامى : متوسق پس رفت اب دريا

mean low water neaps (mlwn) : علوم نظامى : ارتفاع متوسط پس رفت اب دريا

mean price : بازرگانى : قيمت متوسط

mean proportional : واسطه هندسى

mean quality : رذيله

mean radius : معمارى : شعاع ميانه

mean range of the tide : علوم دريايى : ميانگين ارتفاع کشند

mean repair time : زمان ميانگين تعمير

mean solar time : معمارى : زمان متوسط شمسى

mean speed : عمران : سرعت متوسط

mean spherical candlepower : الکترونيک : شمع کروى متوسط

mean spirited : پست فطرت

mean square : يک مربع حسابى

mean square deviation : اختلاف ،مغايرت ،ميزان انحراف متداول

mean squares : روانشناسى : ميانگين مجذورات

mean stress : عمران : خستگى متوسط

mean sun : آفتاب مجازي

mean time to failure : زمان ميانگين تاخرابى

mean value of periodic quantity : الکترونيک : ميانگين کميت دوره اى

mean variation : روانشناسى : تغيير متوسط

mean water : معمارى : ميان اب

mean spirited : پست فطرت

meander : پيچ داشتن

meandering : مار پيچ , پر پيچ و خم , پيچ در پيچ , پيچ پيچ

meaness : پستي

meaning : معنا , معني , مقصود , مصداق , فحوا , آرش , يعني

meaning less : علوم مهندسى : بى معنى

meaningful : معني دار , پرمدعا , پرمعني , بامعني , پرمغز , پر معني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: