لغات مشابه
mean low water (mlw) : علوم نظامى : متوسق پس رفت اب دريا

mean low water neaps (mlwn) : علوم نظامى : ارتفاع متوسط پس رفت اب دريا

mean price : بازرگانى : قيمت متوسط

mean proportional : واسطه هندسى

mean quality : رذيله

mean radius : معمارى : شعاع ميانه

mean range of the tide : علوم دريايى : ميانگين ارتفاع کشند

mean repair time : زمان ميانگين تعمير

mean solar time : معمارى : زمان متوسط شمسى

mean speed : عمران : سرعت متوسط

mean spherical candlepower : الکترونيک : شمع کروى متوسط

mean spirited : پست فطرت

mean square : يک مربع حسابى

mean square deviation : اختلاف ،مغايرت ،ميزان انحراف متداول

mean squares : روانشناسى : ميانگين مجذورات

mean stress : عمران : خستگى متوسط

mean sun : آفتاب مجازي

mean time to failure : زمان ميانگين تاخرابى

mean value of periodic quantity : الکترونيک : ميانگين کميت دوره اى

mean variation : روانشناسى : تغيير متوسط

mean water : معمارى : ميان اب

mean spirited : پست فطرت

meander : پيچ داشتن

meandering : مار پيچ , پر پيچ و خم , پيچ در پيچ , پيچ پيچ

meaness : پستي

meaning : معنا , معني , مقصود , مصداق , فحوا , آرش , يعني

meaning less : علوم مهندسى : بى معنى

meaningful : معني دار , پرمدعا , پرمعني , بامعني , پرمغز , پر معني

meaningless : بي مفهوم , بي معني , بيمعنا

meaningly : چنانکه مقصودرا برساند

meanings : معاني , مفاهيم

meanly : از روى پستى ،لئيمانه ،فقيرانه ،بطور بد

meanness : سفلگي , خباثت , خست , پستي , ناکسي , ذل , خسي , اخلاق پست

means : ذريعه , وسايل , وسيله , سبب , وسائط

means against rust : معمارى : ابزارهاى گرد زدا

means are not a : وسايل فراهم نيست

means ends analysis : کامپيوتر : نوعى روش استدلال که در يک کوشش براى کاهش تفاوتها از نقطه شروع تا هدف به عقب و جلو نظر مى اندازد

means objects : روانشناسى : اشياء وسيله

means of transport : قانون ـ فقه : وسائط نقليه

means of transportation : وسائط نقليه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: