لغات مشابه
mean quality : رذيله

mean radius : معمارى : شعاع ميانه

mean range of the tide : علوم دريايى : ميانگين ارتفاع کشند

mean repair time : زمان ميانگين تعمير

mean solar time : معمارى : زمان متوسط شمسى

mean speed : عمران : سرعت متوسط

mean spherical candlepower : الکترونيک : شمع کروى متوسط

mean spirited : پست فطرت

mean square : يک مربع حسابى

mean square deviation : اختلاف ،مغايرت ،ميزان انحراف متداول

mean squares : روانشناسى : ميانگين مجذورات

mean stress : عمران : خستگى متوسط

mean sun : آفتاب مجازي

mean time to failure : زمان ميانگين تاخرابى

mean value of periodic quantity : الکترونيک : ميانگين کميت دوره اى

mean variation : روانشناسى : تغيير متوسط

mean water : معمارى : ميان اب

mean spirited : پست فطرت

meander : پيچ داشتن

meandering : مار پيچ , پر پيچ و خم , پيچ در پيچ , پيچ پيچ

meaness : پستي

meaning : معنا , معني , مقصود , مصداق , فحوا , آرش , يعني

meaning less : علوم مهندسى : بى معنى

meaningful : معني دار , پرمدعا , پرمعني , بامعني , پرمغز , پر معني

meaningless : بي مفهوم , بي معني , بيمعنا

meaningly : چنانکه مقصودرا برساند

meanings : معاني , مفاهيم

meanly : از روى پستى ،لئيمانه ،فقيرانه ،بطور بد

meanness : سفلگي , خباثت , خست , پستي , ناکسي , ذل , خسي , اخلاق پست

means : ذريعه , وسايل , وسيله , سبب , وسائط

means against rust : معمارى : ابزارهاى گرد زدا

means are not a : وسايل فراهم نيست

means ends analysis : کامپيوتر : نوعى روش استدلال که در يک کوشش براى کاهش تفاوتها از نقطه شروع تا هدف به عقب و جلو نظر مى اندازد

means objects : روانشناسى : اشياء وسيله

means of transport : قانون ـ فقه : وسائط نقليه

means of transportation : وسائط نقليه

means end capacity : روانشناسى : استعداد درک وسيله - هدف

means end expectation : روانشناسى : انتظار وسيله - هدف

means end learning : روانشناسى : يادگيرى وسيله - هدف

means end relations : روانشناسى : روابط وسيله - هدف

meant : ميانه ،متوسط،ميان ،مشترک

meantide : علوم نظامى : حداقل جذر و مدهاى اب دريا

meantime : ضمنا

meanwhile : عين حال , ضمنا , حال آن که , در همين حال , دراين حال , در اين ميان , درضمن , در اين حال , در عين حال

meaow : miaou(،miaow، )meowميوميو کردن ،صداى گربه

measled : دچار سرخجه ،دانه دار

measles : سرخچه , کرم کدو , سرخک , سرخجه

measly : سرخجه دار،دچارسرخجه ،سرخکى ،کرم گرفته ،داراى کرم کدوگوشت

measurability : قابليت اندازه گيرى

measurable : پيمايش پذير

measure : متر کردن , ملاک , اندازه , مقياس , اقدام , کيل کردن , اندازه گيري کردن , سنجيدن , پيمانه کردن , کيل , اندازه گرفتن , پيمانه , ميزان , معاينه کردن , ذرع کردن , مقياس کردن , گز کردن , خطوه

measure by set a square : گونيا کردن

measure depth : ژرف سنجي کردن

measure of capacity : قانون ـ فقه : پيمانه ظرفيت

measure of prevention : احتياط کارى ،اقدام احتياطى

measure up : مناسب وبرابر بودن

measured : پيموده , سنجيده

measureless : بى شمار

measurement : اندازه گيري , پيمايش , سنجش , اندازهگيري

measurement of benefits and costs : بازرگانى : اندازه گيرى منافع و هزينه ها

measurement ofland : اندازه گيرى زمين ،زمين پيمايى

measurements : موازين

measurer : اندازه گيرى ،پيماننده ،اندازه ،پيما

measurer whell : چرخ مسافت سنج

measuring : درخور اندازه گيرى

measuring accuracy : علوم مهندسى : دقت اندازه گيرى

measuring apparatus : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى

measuring arrangement : علوم مهندسى : نطم و ترتيب اندازه گيرى

measuring bridge : علوم مهندسى : پل اندازه گيرى

measuring cable : علوم مهندسى : کابل سنجش

measuring chain : معمارى : زنجير مساحى

measuring circuit : علوم مهندسى : مدار سنجش

measuring coil : علوم مهندسى : بوبين سنجش

measuring cup : کيله

measuring current : علوم مهندسى : جريان سنجش

measuring device : علوم مهندسى : تجهيزات اندازه گيرى

measuring error : علوم مهندسى : خطاى سنجش

measuring frequency : علوم مهندسى : فرکانس سنجش

measuring generator : علوم مهندسى : مولد سنجش

measuring glass : پيمانه( شيشه اى ) درجه دار

measuring pipet : شيمى : پى پت مدرج

measuring point : علوم مهندسى : نقطه سنجش

measuring position : علوم مهندسى : محل سنجش

measuring rectifier : علوم مهندسى : يکسوکننده سنجش

measuring rod : گز زمين پيمايى

measuring switch : علوم مهندسى : کليد سنجش

measuring system : علوم مهندسى : سيستم سنجش

measuring transductor : علوم مهندسى : ترانسدوکتور سنجش

measuring transformer meter : علوم مهندسى : کنتور با ترانسفورماتور اندازه گيرى

measuring weir : عمران : سرريز اندازه گيرى جريان اب در کانال

measuring worm : گرم زمين پيما

meat : غذاي اصلي , گوشت , لحم

meat and drink : سور،خوشى ،لذت

meat ball : کوفته

meat fly : مگس گوشت

meat safe : قفسه گوشت که باتورسيمى درست مى کنند،قفسه تورى

meat tea : چايى يا عصرانه با گوشت

meatal : مجرايى

meatiness : گوشتى بودن

meating : مجلس

meatless : بي گوشت

meatman : گوشت فروش

meatus auditorius : روگاه گوش

meatus urinarius : مجراى بول

meaty : مغز دار , گوشت دار , گوشتدار , گوشتالو , گوشتي , بي استخوان

mecanical advantage : علوم دريايى : نيرو دهى

mecca : مکه معظمه , مکه

Meccan : مکي

meccan balm or balsam : بلسان مکى

mechanic : مکانيک دان , مکانيک

mechanic recepter : ورزش : گيرنده مکانيکى

mechanical : ماشيني , مکانيکي , غير فکري

mechanical advantage : ورزش : مزيت مکانيکى

mechanical analysis : عمران : تجزيه مکانيکى خاک

mechanical aptitude : روانشناسى : استعداد فنى

mechanical data processing : کامپيوتر : پردازش داده مکانيکى

mechanical de icing : علوم هوايى : يخ زدايى مکانيکى

mechanical disadvantage : علوم دريايى : نيرو گيرى

mechanical drawing : ترسيم مکانيکى

mechanical energy : علوم هوايى : انرژى مکانيکى

mechanical energy reservoir : شيمى : منبع انرژى الکتريکى

mechanical engineer : مهندس مکانيک

mechanical engineering : علوم مهندسى : مهندسى مکانيک

mechanical equipment : علوم مهندسى : تجهيزات مکانيکى

mechanical equivalent of heat : علوم هوايى : هم ارز مکانيکى گرما

mechanical language : زبان ماشينى

mechanical move : ورزش : حرکت مکانيکى يا ظاهرى شطرنج

mechanical percentage : عمران : حاصلضرب مقدار درصد هندسى در نسبت حد ارتجاعى فولاد به مقاومت محاسباتى بتن

mechanical powers : نيروها يا عوامل مکانيکى ،ماشين هاى ساده ،غرغره ،چرخ ،گوه

mechanical press : علوم مهندسى : پرس

mechanical production : زيست شناسى : توليد ماشينى

mechanical properties : علوم مهندسى : خواص مکانيکى

mechanical resolution : کامپيوتر : تراکم مکانيکى

mechanical sawmill : معمارى : اره خودکار

mechanical stimulation : روانشناسى : تحريک مکانيکى

mechanical translator : مترجم ماشينى

mechanicalism : عقيده به دخالت عمل مکانيکى در کيفيات ظاهر و طبيعى عمل مکانيکى

mechanically : بطور مکانيکى ،بطور خودکار

mechanicalness : خاصيت مکانيکى

mechanicals : کامپيوتر : نتيجه نهايى تجسمى

mechanician : )mechanic(مکانيک ،مکانيک ماشين الات ،هنرور،مکانيکى ،ماشينى

mechanics : مکانيک

mechanism : طرز کار , مکانيزم

mechanistic theory : روانشناسى : نظريه ماشينى نگرى

mechanized : ماشيني شده , مکانيزه , ماشيني

mechanized data : داده هاى ماشينى

mechanized force : نيروى مکانيزه

mechanized infantry : علوم نظامى : يکان پياده مکانيزه

mechanotherapy : معالجه مکانيکى

mechlin : تورى ظريف مخصوص کلاه وتورى دوزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت داروهای بخش ICU
پاورپوینت لوبیای خشک در آمریکا
پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی
پاورپوینت آسیب شناسی مفاصل
ویژگی های استاندارد و غیر استاندارد یخچال فریزر
پاورپوینت جایگزینهای چربی
مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی و استثنایی
پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی
پاورپوینت انسان – آزادی عبودیت – قانون
پاورپوینت سیاستهای جمعیتی
پاورپوینت جوشکاری فولاد
پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
پاورپوینت تمیز كردن نمای ساختمان
پاورپوینت خاک مسلح
خلاصه کتاب (درآمدی بر عرفان حقیقی و کاذب) صفحات 13 الی 60
تحلیل وطراحی وپیاده سازی سیستم رزرواسیون هتل پردیس
پاورپوینت توماس آكویناس
پاورپوینت پروبیوتیکها
پاورپوینت بررسی دستگاه همودیالیز