لغات مشابه
mean spirited : پست فطرت

mean square : يک مربع حسابى

mean square deviation : اختلاف ،مغايرت ،ميزان انحراف متداول

mean squares : روانشناسى : ميانگين مجذورات

mean stress : عمران : خستگى متوسط

mean sun : آفتاب مجازي

mean time to failure : زمان ميانگين تاخرابى

mean value of periodic quantity : الکترونيک : ميانگين کميت دوره اى

mean variation : روانشناسى : تغيير متوسط

mean water : معمارى : ميان اب

mean spirited : پست فطرت

meander : پيچ داشتن

meandering : مار پيچ , پر پيچ و خم , پيچ در پيچ , پيچ پيچ

meaness : پستي

meaning : معنا , معني , مقصود , مصداق , فحوا , آرش , يعني

meaning less : علوم مهندسى : بى معنى

meaningful : معني دار , پرمدعا , پرمعني , بامعني , پرمغز , پر معني

meaningless : بي مفهوم , بي معني , بيمعنا

meaningly : چنانکه مقصودرا برساند

meanings : معاني , مفاهيم

meanly : از روى پستى ،لئيمانه ،فقيرانه ،بطور بد

meanness : سفلگي , خباثت , خست , پستي , ناکسي , ذل , خسي , اخلاق پست

means : ذريعه , وسايل , وسيله , سبب , وسائط

means against rust : معمارى : ابزارهاى گرد زدا

means are not a : وسايل فراهم نيست

means ends analysis : کامپيوتر : نوعى روش استدلال که در يک کوشش براى کاهش تفاوتها از نقطه شروع تا هدف به عقب و جلو نظر مى اندازد

means objects : روانشناسى : اشياء وسيله

means of transport : قانون ـ فقه : وسائط نقليه

means of transportation : وسائط نقليه

means end capacity : روانشناسى : استعداد درک وسيله - هدف

means end expectation : روانشناسى : انتظار وسيله - هدف

means end learning : روانشناسى : يادگيرى وسيله - هدف

means end relations : روانشناسى : روابط وسيله - هدف

meant : ميانه ،متوسط،ميان ،مشترک

meantide : علوم نظامى : حداقل جذر و مدهاى اب دريا

meantime : ضمنا

meanwhile : عين حال , ضمنا , حال آن که , در همين حال , دراين حال , در اين ميان , درضمن , در اين حال , در عين حال

meaow : miaou(،miaow، )meowميوميو کردن ،صداى گربه

measled : دچار سرخجه ،دانه دار

measles : سرخچه , کرم کدو , سرخک , سرخجه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: