صفحه اصلی

mezzotinto
)mezzotint(قلم زنى بطور سايه روشن ،نقاشى سايه روشن کردن
کلمات مشابه

mfd : الکترونيک : ميکروفاراد

mfm : کامپيوتر : ثبت تلفيق بسامد اصلاحى

mh : الکترونيک : ميلى هنرى

mho : الکترونيک : مهو

mi : (مو ).مى ،سومين نوت گام دياتونيک موسيقى

معنی mezzotinto به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت ادوات کشاورزی
دانلود پاورپوینت ارائه طرح كسب و كار
دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (میدان یا فلکه)
دانلود پاورپوینت ارزیابی کار و زمان