لغات مشابه
mica paper : علوم مهندسى : کاغذ ميکا

mica plate : علوم مهندسى : ورق ميکا

mica schist : معمارى : ميکا شيست

mica spark plug : الکترونيک : شمع موتور ميکايى

mica strip : علوم مهندسى : باريکه ميکا

mica substrate : علوم مهندسى : ماده اصلى ميکا

mica tape : علوم مهندسى : نوار ميکا

mica undercutter : الکترونيک : ميکا بر

mica washer : علوم مهندسى : واشر ميکا

micaceous : علوم مهندسى : ميکادار

micaceous sandstone : معمارى : ماسه سنگ ميکادار

micah : ميخا، (نام يکى از پيغمبران بنى اسرائيل)

micanite : الکترونيک : ميکانيت

mice : (صورت جمع کلمه)mouse موشها

micellar : شيمى : ميسلى

micelle : شيمى : ميسل

Michael : مايکل , فرشته اعظم

michael addition reaction : شيمى : واکنش افزايشى مايکل

Michael Koln hoffer : مايکل کلن هوفر

michaelmas : عيد فرشته ميکائيل( روز 29 سپتامبر)

Michelin : ميشلين

Michelin Brendle : ميشلين بريندل

Michigan : ميشيگان

mickle : زياد،بسيار

micr : کامپيوتر : Magnetic Ink Character Recognitionبازشناسى کاراکتر با جوهر مغناطيسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: