لغات مشابه
miraculously : بطور حيرت انگيز،معجزاسا

miraculousness : اعجاز اميزى ،شگفت انگيزى

mirador : ديدگاه ،برج ديدبان

mirage : کوراب , سراب , امر خيالي

miranda : نجوم : ميراندا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام