لغات مشابه
mirthfully : با خوشى ،خوشحالانه

mirthfulness : شادى ونشاط

mirthless : بى خوشى ،بى دماغ

miry : لجنى ،الوده

misadjusted : بدتنظيم شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود مقاله ترجمه شده روشهای ریاضی جستجوی عملیات
:: دانلود مقاله عمران ISI2011ترجمه شده با عنوان پیش بینی حرکت جانبی لرزه ای دیوار های حائل وزنی روی خاک های دانه ای
:: دانلود مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سکوهای دریایی ثابت به نیروی موج و جریان با در نظر گرفتن تعامل خاک و سازه
:: دانلود مقاله عمران ISI2014ترجمه شده با عنوان آنالیز دینامیک توربین بادی دریایی در خاک رسی با در نظر گرفتن تعامل خاک- مونوپیل - برج
:: دانلود مقاله ترجمه شده طراحی مدل برای دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه
:: دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
:: دانلود نقشه معماری ویلایی دوبلكس جدید
:: دانلود نقشه تاسیسات مكانیك مجتمع 75 واحدی 16 طبقه كامل
:: دانلود نقشه دوبعدی و سه بعدی ساختمان دو طبقه با فرمت DWG
:: دانلود نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی دوبلکس در چهار طبقه همراه با استخر و جکوزی به متراژ 550 متر مربع
:: دانلود نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی 3 طبقه با نمای رومی و طراحی معماری بسیار زیبا


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام