لغات مشابه
monaxial : يک اسه ،يک محورى

mond process : شيمى : فرايند موند

Monday : دوشنبه , روز دوشنبه

Monday night : دوشنبه شب

mondayish : بيحال در روز دوشنبه ،بواسطه بيکارى يکشنبه ،خسته از کار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود دوره آموزشی نصب تجهیزات مکانیکی استاتیک و دوار
:: دانلود "پاورپوینت جا به جایی، ترک کار و انضباط کار"
:: دانلود پاورپوینت عملکرد سازمانی (فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)
:: دانلود پاورپوینت نظام نگهداری منابع انسانی (فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)
:: دانلود پاورپوینت نظام نظام روابط کار (فصل هفتم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)
:: دانلود معرفی و بررسی انواع یاتاقان ها
:: دانلود بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان
:: دانلود ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یک دوره یکساله و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن
:: دانلود تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
:: دانلود بررسی ادله اثبات دعوی
:: دانلود فایل پاورپوینت کامل درس عربی 3


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام