صفحه اصلی

monopolylogue
نمايشى که در ان يک تن عهده دارچند بخش است
کلمات مشابه

monopsony : بازرگانى : انحصار خريد

monopsychism : عقيده باينکه هکه جانهايا ارواح يکى است

monopteral : داراى يک رديف ستون ،يکباله

monosaccharide : شيمى : مونوساکاريد

monoscope : الکترونيک : مونوسکپ

معنی monopolylogue به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت بلوتوث
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
دانلود پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرار شونده در جریان داده ها
دانلود پاورپوینت داده کاوی جریان داده ها با درختهای تصمیم گیری