معنی monosaccharide

monosaccharide
شيمى : مونوساکاريد
کلمات مشابه

monoscope : الکترونيک : مونوسکپ

monosepalous : داراى يک کاس برگ ،تک کاسه اى

monosomy : روانشناسى : يک کروموزومى

monospace : کامپيوتر : هم عرض

monospermous : يک تخمه

monostable : تک پايا

monostable flip flop : الاکلنگ تک پايا

monostichous : يک رديفى

monostrophic : داراى بندهاى هم وزن

monostyle : يک ستونى ،يک ستونه

monostylous : يک ستونى ،(گ.ش ).داراى يک ساقه تخمدان

monosubstituted compound : شيمى : ترکيب تک استخلافى

monosyllabic : يک هجايى

monosyllable : يک هجا

monotheism : يکتا پرستي , توحيد

monotheist : موحد

monotheistic : وابسته به توحيد

monotheistic belief : (عقيده به ) توحيد

monotint : نگار يک رنگى ،عکس يک رنگى

monotonic : يکنواخت

monotonic relation : روانشناسى : رابطه همسو

monotonous : يک نواخت , يکنواخت

monotonously : بطور يکنواخت

monotonousness : يک نواختى ،بى تنوعى

monotony : بي تنوعي , يکآهنگي , يکنواختي

monotremata : پستانداران تخم کن

monotreme : پستاندار تخم کن

monotropic : تک شک

monotropy : شيمى : تک شکلى

monotype : ماشين حروف ريزى و حروف چينى

monotypic : داراى نوع منحصر بفرد

monovalent : علوم مهندسى : يک ظرفيتى

monovalent crystal : شيمى : بلور تک والانسى

monoxide : منواکسيد

Monplei : مونپليه

monroe diagnostic reading test : روانشناسى : ازمون تشخيص خواندن مونرو

monroe doctrine : نيمکره غربي

monroeism : اصل مانرو

Monsef : منصف

monseigneur : آقاي من , کشيش کاتوليک

monsieur : مسيو

monsoon : موسم بارندگي

monster : عفريت , غول , عظيم الجثه , هيولا

monster(man) : ورزش : مدافع سيار خط

monstrance : ظرف سيمين يا زرينى که هنگام عشا ربانى نان را دران گذاشته نمايش ميدهند

monstrosity : شرارت بسيار

monstrous : غول پيکر،هيولا

monstrous cruelly : بيرحمى فوق العاده

monstrously : بطور شگفت انگيز يا خارق العاده ،هيولاوار،با شرارت يا بيرحمى زياد

monstrousness : هيولايى ،شگفت انگيزى ،بزرگى ،کلانى ،گندگى ،شقاوت

monstruous : عجيب الخلقه

mont de piete : بنگاه رهنى

montage : عکسى که از چند قطعه عکس بهم چسبانده تشکيل شده باشد،قطعه ادبى يا موسيقى مرکب از قسمتهاى گوناگون ،تهيه عکس هاى بهم پيوسته

montan wax : موم سخت معدنى

montane : کوهستانى

monte carlo : کامپيوتر : مونت کارلو

montenegrin : قره طاغى

Montenegro : مونته نگرو

montessori method : روانشناسى : روش مونته سورى

Montgomery : مونتگومري

month : ماه شمسي , ماه , خرداد , ماه قمري , برج

month of Azar : آذر ماه

month of Dey : ديماه

monthly : ماهانه , ماهي يکبار , ماهيانه , هر ماهه , ماهي , ماه به ماه , يکماهه

monthly allowance : مقر رى ماهيانه

monthly average : عمران : متوسط ماهيانه

monthly installments : اقساط ماهيانه

monthly magazine : مجله ماهيانه

monthly payment : بازرگانى : پرداخت ماهانه

monthly revenue : ماهواري

monthly rose : خطمى مجلسى ،خطمى درختى

monthly salary : ماهواري

monthly statement : عمران : صورت وضعيت ماهيانه

monthly tuition : ماهانه

months : بروج

monthy : ماهيانه

monticelli trap : ورزش : دام مونتيچلى در دفاع هندى وزير شطرنج

monticule : پشته ،تپه کوچک اتش فشانى ،برامدگى

monument : اثر تاريخي , مقبره , بناي يادگاري , لوحه تاريخي

monumental : يادگارى ،تاريخى ،بزرگ ،شگفت اور

monumental architecture : معمارى : معمارى با عظمت

monumental ignorance : نادانى زياد و شگفت اور

monumentality : معمارى : عظمت ساختمانى

monumentalize : بصورت ياد بود دراوردن

monumentally : بطوريادگار،به ايين يادگارى ،بطور ماندگار،بطور هويدا

moo : (درمورد گاو )صداى گاو کردن ،صداى گاو

mood : حوصله , اوقات

moodily : از روى بد خلقى ،بطور افسرده

moody : بدقلقي , بدقلق

mooic : ورزش : گردن ،موک

mooing : ماغ

mool : زمين خشک

moola : (ز.ع ).پول

moom : ورزش : بدل

moom dolly chagi : ورزش : ضربه پا به عکس دورانى

moom dollyo bandea dollyo chagi : ورزش : ضربه پا برعکس دورانى

moom poolgi : ورزش : تمرين کردن تکواندو

moom towng boun : ورزش : تقسيمات بدن ،موم تونگ بون

moom umjigigi : ورزش : حرکت دادن بدن

moon : سرگردان بودن , مج , ماه , ديوانه کردن , قمر

معنی monosaccharide به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی