صفحه اصلی

monosomy
روانشناسى : يک کروموزومى
کلمات مشابه

monospace : کامپيوتر : هم عرض

monospermous : يک تخمه

monostable : تک پايا

monostable flip flop : الاکلنگ تک پايا

monostichous : يک رديفى

معنی monosomy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش كارآموزی بررسی و معرفی كارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن
دانلود گزارش كارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی
دانلود گزارش كارآموزی بررسی بانك اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران خودرو
دانلود گزارش كارآموزی بررسی تأمین اجتماعی