لغات مشابه
monotheistic : وابسته به توحيد

monotheistic belief : (عقيده به ) توحيد

monotint : نگار يک رنگى ،عکس يک رنگى

monotonic : يکنواخت

monotonic relation : روانشناسى : رابطه همسو

monotonous : يک نواخت , يکنواخت

monotonously : بطور يکنواخت

monotonousness : يک نواختى ،بى تنوعى

monotony : بي تنوعي , يکآهنگي , يکنواختي

monotremata : پستانداران تخم کن

monotreme : پستاندار تخم کن

monotropic : تک شک

monotropy : شيمى : تک شکلى

monotype : ماشين حروف ريزى و حروف چينى

monotypic : داراى نوع منحصر بفرد

monovalent : علوم مهندسى : يک ظرفيتى

monovalent crystal : شيمى : بلور تک والانسى

monoxide : منواکسيد

Monplei : مونپليه

monroe diagnostic reading test : روانشناسى : ازمون تشخيص خواندن مونرو

monroe doctrine : نيمکره غربي

monroeism : اصل مانرو

Monsef : منصف

monseigneur : آقاي من , کشيش کاتوليک

monsieur : مسيو

monsoon : موسم بارندگي

monster : عفريت , غول , عظيم الجثه , هيولا

monster(man) : ورزش : مدافع سيار خط

monstrance : ظرف سيمين يا زرينى که هنگام عشا ربانى نان را دران گذاشته نمايش ميدهند

monstrosity : شرارت بسيار

monstrous : غول پيکر،هيولا

monstrous cruelly : بيرحمى فوق العاده

monstrously : بطور شگفت انگيز يا خارق العاده ،هيولاوار،با شرارت يا بيرحمى زياد

monstrousness : هيولايى ،شگفت انگيزى ،بزرگى ،کلانى ،گندگى ،شقاوت

monstruous : عجيب الخلقه

mont de piete : بنگاه رهنى

montage : عکسى که از چند قطعه عکس بهم چسبانده تشکيل شده باشد،قطعه ادبى يا موسيقى مرکب از قسمتهاى گوناگون ،تهيه عکس هاى بهم پيوسته

montan wax : موم سخت معدنى

montane : کوهستانى

monte carlo : کامپيوتر : مونت کارلو

montenegrin : قره طاغى

Montenegro : مونته نگرو

montessori method : روانشناسى : روش مونته سورى

Montgomery : مونتگومري

month : ماه شمسي , ماه , خرداد , ماه قمري , برج

month of Azar : آذر ماه

month of Dey : ديماه

monthly : ماهانه , ماهي يکبار , ماهيانه , هر ماهه , ماهي , ماه به ماه , يکماهه

monthly allowance : مقر رى ماهيانه

monthly average : عمران : متوسط ماهيانه

monthly installments : اقساط ماهيانه

monthly magazine : مجله ماهيانه

monthly payment : بازرگانى : پرداخت ماهانه

monthly revenue : ماهواري

monthly rose : خطمى مجلسى ،خطمى درختى

monthly salary : ماهواري

monthly statement : عمران : صورت وضعيت ماهيانه

monthly tuition : ماهانه

months : بروج

monthy : ماهيانه

monticelli trap : ورزش : دام مونتيچلى در دفاع هندى وزير شطرنج

monticule : پشته ،تپه کوچک اتش فشانى ،برامدگى

monument : اثر تاريخي , مقبره , بناي يادگاري , لوحه تاريخي

monumental : يادگارى ،تاريخى ،بزرگ ،شگفت اور

monumental architecture : معمارى : معمارى با عظمت

monumental ignorance : نادانى زياد و شگفت اور

monumentality : معمارى : عظمت ساختمانى

monumentalize : بصورت ياد بود دراوردن

monumentally : بطوريادگار،به ايين يادگارى ،بطور ماندگار،بطور هويدا

moo : (درمورد گاو )صداى گاو کردن ،صداى گاو

mood : حوصله , اوقات

moodily : از روى بد خلقى ،بطور افسرده

moody : بدقلقي , بدقلق

mooic : ورزش : گردن ،موک

mooing : ماغ

mool : زمين خشک

moola : (ز.ع ).پول

moom : ورزش : بدل

moom dolly chagi : ورزش : ضربه پا به عکس دورانى

moom dollyo bandea dollyo chagi : ورزش : ضربه پا برعکس دورانى

moom poolgi : ورزش : تمرين کردن تکواندو

moom towng boun : ورزش : تقسيمات بدن ،موم تونگ بون

moom umjigigi : ورزش : حرکت دادن بدن

moon : سرگردان بودن , مج , ماه , ديوانه کردن , قمر

moon blindness : شبکورى ،روز بينى ،اماس نوبتى در چشم اسب

moon calf : خل مادر زاد،احمق ،ادم کج افريده ،خلقت ناقص

moon daisy : گل داودى

moon dial : ساعت مهتابى

moon eyed : روز بين

moon knife : چاقوى پوست تراشى ،چاقوى هلالى

moon mad : مجنون ،ماه زده ،ديوانه وار

moon blind : شبکور

moon flower : گل داودى چمنى

moon like : ماهوار , ماه مانند

moonbeam : پرتوماه

mooncalf : ناقص الخلقه

mooned : هلالى ،داراى نشان هلال ،ماه مانند،ماهوار،مه وش

mooney : ديوانه

mooney problem checklist : روانشناسى : مشکل سنج مونى

moonflower : (گ.ش ).توت خاردار هندى

moonish : دمدمى ،متلون ،بى قرار،بى ثبات ،ماه صفت

moonlet : (نج ).قمر يا ماه کوچک ،ماهواره

moonlight : مهتاب

moonlight fliting : گريز از خانه اى هنگام شب براى رهايى از پرداخت اجاره ،اسباب کشى شبانه

moonlighter : کسيکه بطور قاچاقى کار ميکند

moonlit : مهتابي

moonrise : طلوع ماه

moons : اقمار

moonscape : منظره سطح ماه

moonset : غروب ماه

moonshine : ماهتاب

moonshiner : قاچاقچى شبانه

moonshiny : مهتابى ،واهى

moonsick : ديوانه وار،مجنون

moonstone : حجر القمر

moonstruck : ماه زده

moonwort : غلف ماه ،رشاد جبلى

moor (to) : معمارى : مهار کردن

moor 1 : علوم دريايى : دو لنگر انداختن

moor 2 (usn) : علوم دريايى : به اسکله بستن

moor cock : خروس کولى

moor hen : مرغ جنگلى

moorage : بستنگاه

moorhen : (ج.ش ).مرغ جنگلى ،اب کوپيل امريکايى

mooring : ورزش : نقطه مهار کردن قايق به ساحل

mooring penant : ورزش : طناب کوتاه وصل به گوى شناور براى بستن قايق به ساحل

mooring pendant : علوم دريايى : سيم مهار

mooring ring : معمارى : حلقه مهار

mooring rope : معمارى : طناب مهار

moorish : وابسته به اهالى شمال افريقا

moorland : خلنگ زار،زمين بائر يا مردابى

moorstone : يکجور سنگ خاراکه درcornwall يافت ميشود

moory : خلنگ زار،مردابى ،گندم گون

moose : (ج.ش ).گوزن شمالى

moot : قابل بحث , مجلس خطابه ومناظره

moot court : دادگاه تمرينى دانشجويان حقوق

mop up : باکهنه پاک کردن ،از وجود دشمن پاک کردن

mope : افسردهبودن

mopishly : با حالت افسرده

mopishness : افسردگى ،دلتنگى

moppet : بچه عزيز،عروسک

moppy : مانند زمين پاک کن ،کلفت ،بلند،جاروبى

moquette : پارچه مخمل نماى مخصوص فرش يا رويه صندلى

mora : تعويق ،تاخير،مقياس وزن شعر

moraceous : توتى

Morad : مراد

moraine : يخرفت

moral : اخلاقي , اخلاق , با معرفت , نيک سيرت , خليق

moral advice : پند اخلاقي

moral certainty : احتمال قوى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق در مورد عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری از آن
گزارش کارآموزی رشته الکترونیک در شرکت آسانسور سازی
بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان
بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تحقیق اثر هارمونیک ها و پدیده تشدید (رزونانس)
بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
"تحقیق در مورد قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها"
"تحقیق در مورد قارچ، ویروس و نماتد"
بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی برروی انسانها
کار تحقیقی محاربه و مجازات آن
بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان
کار تحقیقی مسئولیت مدنی
تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران
بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
کار تحقیقی در مورد تکفیری ها
پاورپوینت آفات مهم گیاهی
کار تحقیقی در مورد وهابیت
چگونه کلاس خود را مدیریت کنیم
بررسی جنبه های مختلف استان گیلان از لحاظ مردم شناسی