لغات مشابه
monotonic : يکنواخت

monotonic relation : روانشناسى : رابطه همسو

monotonous : يک نواخت , يکنواخت

monotonously : بطور يکنواخت

monotonousness : يک نواختى ،بى تنوعى

monotony : بي تنوعي , يکآهنگي , يکنواختي

monotremata : پستانداران تخم کن

monotreme : پستاندار تخم کن

monotropic : تک شک

monotropy : شيمى : تک شکلى

monotype : ماشين حروف ريزى و حروف چينى

monotypic : داراى نوع منحصر بفرد

monovalent : علوم مهندسى : يک ظرفيتى

monovalent crystal : شيمى : بلور تک والانسى

monoxide : منواکسيد

Monplei : مونپليه

monroe diagnostic reading test : روانشناسى : ازمون تشخيص خواندن مونرو

monroe doctrine : نيمکره غربي

monroeism : اصل مانرو

Monsef : منصف

monseigneur : آقاي من , کشيش کاتوليک

monsieur : مسيو

monsoon : موسم بارندگي

monster : عفريت , غول , عظيم الجثه , هيولا

monster(man) : ورزش : مدافع سيار خط

monstrance : ظرف سيمين يا زرينى که هنگام عشا ربانى نان را دران گذاشته نمايش ميدهند

monstrosity : شرارت بسيار

monstrous : غول پيکر،هيولا

monstrous cruelly : بيرحمى فوق العاده

monstrously : بطور شگفت انگيز يا خارق العاده ،هيولاوار،با شرارت يا بيرحمى زياد

monstrousness : هيولايى ،شگفت انگيزى ،بزرگى ،کلانى ،گندگى ،شقاوت

monstruous : عجيب الخلقه

mont de piete : بنگاه رهنى

montage : عکسى که از چند قطعه عکس بهم چسبانده تشکيل شده باشد،قطعه ادبى يا موسيقى مرکب از قسمتهاى گوناگون ،تهيه عکس هاى بهم پيوسته

montan wax : موم سخت معدنى

montane : کوهستانى

monte carlo : کامپيوتر : مونت کارلو

montenegrin : قره طاغى

Montenegro : مونته نگرو

montessori method : روانشناسى : روش مونته سورى

Montgomery : مونتگومري

month : ماه شمسي , ماه , خرداد , ماه قمري , برج

month of Azar : آذر ماه

month of Dey : ديماه

monthly : ماهانه , ماهي يکبار , ماهيانه , هر ماهه , ماهي , ماه به ماه , يکماهه

monthly allowance : مقر رى ماهيانه

monthly average : عمران : متوسط ماهيانه

monthly installments : اقساط ماهيانه

monthly magazine : مجله ماهيانه

monthly payment : بازرگانى : پرداخت ماهانه

monthly revenue : ماهواري

monthly rose : خطمى مجلسى ،خطمى درختى

monthly salary : ماهواري

monthly statement : عمران : صورت وضعيت ماهيانه

monthly tuition : ماهانه

months : بروج

monthy : ماهيانه

monticelli trap : ورزش : دام مونتيچلى در دفاع هندى وزير شطرنج

monticule : پشته ،تپه کوچک اتش فشانى ،برامدگى

monument : اثر تاريخي , مقبره , بناي يادگاري , لوحه تاريخي

monumental : يادگارى ،تاريخى ،بزرگ ،شگفت اور

monumental architecture : معمارى : معمارى با عظمت

monumental ignorance : نادانى زياد و شگفت اور

monumentality : معمارى : عظمت ساختمانى

monumentalize : بصورت ياد بود دراوردن

monumentally : بطوريادگار،به ايين يادگارى ،بطور ماندگار،بطور هويدا

moo : (درمورد گاو )صداى گاو کردن ،صداى گاو

mood : حوصله , اوقات

moodily : از روى بد خلقى ،بطور افسرده

moody : بدقلقي , بدقلق

mooic : ورزش : گردن ،موک

mooing : ماغ

mool : زمين خشک

moola : (ز.ع ).پول

moom : ورزش : بدل

moom dolly chagi : ورزش : ضربه پا به عکس دورانى

moom dollyo bandea dollyo chagi : ورزش : ضربه پا برعکس دورانى

moom poolgi : ورزش : تمرين کردن تکواندو

moom towng boun : ورزش : تقسيمات بدن ،موم تونگ بون

moom umjigigi : ورزش : حرکت دادن بدن

moon : سرگردان بودن , مج , ماه , ديوانه کردن , قمر

moon blindness : شبکورى ،روز بينى ،اماس نوبتى در چشم اسب

moon calf : خل مادر زاد،احمق ،ادم کج افريده ،خلقت ناقص

moon daisy : گل داودى

moon dial : ساعت مهتابى

moon eyed : روز بين

moon knife : چاقوى پوست تراشى ،چاقوى هلالى

moon mad : مجنون ،ماه زده ،ديوانه وار

moon blind : شبکور

moon flower : گل داودى چمنى

moon like : ماهوار , ماه مانند

moonbeam : پرتوماه

mooncalf : ناقص الخلقه

mooned : هلالى ،داراى نشان هلال ،ماه مانند،ماهوار،مه وش

mooney : ديوانه

mooney problem checklist : روانشناسى : مشکل سنج مونى

moonflower : (گ.ش ).توت خاردار هندى

moonish : دمدمى ،متلون ،بى قرار،بى ثبات ،ماه صفت

moonlet : (نج ).قمر يا ماه کوچک ،ماهواره

moonlight : مهتاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی fire control radar , معنی fire coordination line , معنی fire cover , معنی fire cracker , معنی fire cured , معنی fire curtain , معنی Fire Department , معنی fire detection system , معنی fire direction center (fdc) , معنی fire discipline , معنی fire door , معنی fire drake , معنی fire drill , معنی fire eater , معنی fire extinction , معنی fire extinguishing , معنی fire extinguishing system , معنی fire grate , معنی fire guard , معنی fire hose , معنی fire hydrant , معنی fire lit , معنی fire lobby , معنی fire mission , معنی fire off , معنی fire opal , معنی fire out , معنی fire patrol , معنی fire place opening , معنی fire post , معنی fire proofing , معنی fire proofing compound , معنی fire protection , معنی fire sale , معنی fire salute , معنی fire screen , معنی fire station , معنی fire stone , معنی fire storm , معنی fire support group , معنی fire support sector , معنی fire support station , معنی fire temple , معنی fire thrower , معنی fire tongs , معنی fire up , معنی fire wall , معنی fire wood , معنی fire worshipper , معنی fire bird , معنی fire blast , معنی fire blight , معنی fire clay , معنی fire company , معنی fire eater , معنی fire engine , معنی fire eyed , معنی fire fighter , معنی fire fighting , معنی fire fly , معنی fire guard , معنی fire irons , معنی fire main , معنی fire new , معنی fire pan , معنی fire pot , معنی fire prevention , معنی fire pump , معنی fire resistant , معنی fire ship , معنی fire teazer , معنی fire temple , معنی fire trap , معنی fire water , معنی fire worship , معنی firearm , معنی fireback , معنی fireball , معنی firebird , معنی firebox , معنی firebrand , معنی fireclay , معنی firecracker , معنی fired brick , معنی fired process equipment , معنی firedamp , معنی firedog , معنی firedragon , معنی firedrake ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز