صفحه اصلی

monotonousness
يک نواختى ،بى تنوعى
کلمات مشابه

monotony : بي تنوعي , يکآهنگي , يکنواختي

monotremata : پستانداران تخم کن

monotreme : پستاندار تخم کن

monotropic : تک شک

monotropy : شيمى : تک شکلى

معنی monotonousness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود معماری دوران هخامنشی
دانلود کتاب فرهنگ اختصارات حسابداری و علوم مرتبط (انگلیسی به انگلیسی)
دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد
دانلود جزوه اقتصاد خرد و کلان