لغات مشابه
mortise latch : علوم مهندسى : چفت توکار

mortise lock : معمارى : قفل و بست

mortising machine : علوم مهندسى : دستگاه کام کنى

mortmain : انتقال ناپذيرى ،وقف کردن

mortuary : غسال خانه , مرده شور خانه , مرده شوي خانه , مرده شوئي

Morvarid : مرواريد

mos : کامپيوتر : Metallic Oxide Semiconductor

mos/lsi : کامپيوتر : Semiconductor, Intergation Large Scale, Metal Oxide

Mosaddegh : مصدق

mosaic : بهم پيوستن

mosaic d. : وضع احکام دينى درزمان موسى

mosaic parquet deal : علوم مهندسى : راهروى اجر فرش

mosaic test : روانشناسى : ازمون موزائيکها

mosaic tile : آجير موزائيک

mosaic work : علوم مهندسى : موزائيک کارى

mosaicist : موزائيک ساز

Mosashino : موساشينو

mosatble circuit : مدار تک پايا

moscovado : شکر مازندان

Moscow : مسکو

moses antedates zoroastes : موسى ازحيث سال تاريخى پيش از زردتشت بوده است

mosey : بحال گردش راه رفتن

mosfet : کامپيوتر : مى گيرند

Mosib : مصيب

mosic : با موزائيک اراستن ،تيکه تيکه بهم پيوستن

mosic law : توريه ،شريعت موسى

Moslem : مسلم , مسلمان

Moslems : والمسلمين

mosque : نمازخانه , مسجد

mosques : مساجد

mosquito : (ج.ش ).پشه

mosquito net : پشه بند

moss : خزه , پژه , باخزه پوشاندن

moss trooper : راهزن يا غارتگرمرزى در سده 17 مسيحى

mossback : ادم کهنه پرست يا محافظه کار،ماهى يا لاک پشت پير

mossiness : پوشيدگى از خزه ،شباهت خزه

mossy : سياه آب , خزهاي

most : بيشتر , اکثر , اغلب , زيادترين

most capacitor : خازن ماس

most deserving : احق

most favored : کامله الوداد

most favored nations : قانون ـ فقه : most

most favoured nation : قانون ـ فقه : دولت کامله الوداد،most

most learned : اعلم

most luminous : انور

most of : بيشتر

most of them : اکثراً

most people : بيشتر مردم

most perfect : اکمل

most probable speed : شيمى : محتملترين تندى

most probably : به احتمال زياد

most qualified : اعلم

most reverend : جناب اقا( ى سراسقف)

Mostafa : مصطفي

Mostafavy : مصطفوي

mostly : بیشتر، عمدتا، در اکثر موارد، در بیشتر حالات، اساسا

Mosul : موصل

mot : سخن نغز

Motal : فناپذیر ، مهلک

mote : خس

motel : متل

moth : بيد

moth eaten : بيدخورده , بيد خورده , بيدزده

mother in law : مادر شوهر

mother tongue : زبان مادري

mother in law : مادرزن , مادرشوهر

motherhood : مادري

motherland : مادر ميهن , ميهن و

motherly : مادرانه , مادروار

motif : شکل عمده , مايه اصلي , موتيف

motile : قادر بجنبش , قادر بحرکت

motion : تحرک

motion picture : فيلم

motionless : بي حرکت , بي جنبش , بدون حرکت

motionlessness : بي حرکتي , بي جنبشي

motivation : انگيزه , انگيختگي

motive : محرک , موجب , غرض , داعي , انگيختار

motiveless : بي خود , بيخود

motor : موتور

motor boat : قايق موتوري

motor power : قوه محرکه

motorboat : قايق موتوري

motorcycle : موتورسيکلت , موتور سيکلت

motorcyclist : موتورسوار

motorist : ماشين سوار

motorize : موتوري کردن , موتوريزهکردن

motorized : موتوري , موتوردار

motorway : ماشين رو

motrgage : رهن دادن

mottle : لکه لکه , لکه دار

motto : سخن زبده , نصبالعين

mould : قالب کردن , کپک , کپرک زدن , کپک زدن

moulder : ريختگر , ريخته گر

moulding : ريخته گري

mouldy : کهنه وفاسد

moult : پر ريختن , موي ريختن

mound : پشته , خرپشته

mount : سوار کردن , سوار شدن

mountain : جبل , کوه

mountain climber : کوهنورد

mountain climbing : کوه نوردي کردن

mountain goat : بزکوهي

mountain pass : گردنه

mountain peaks : قلل

mountain range : جبال

mountain slope : سينه کوه

mountaine pass : کتل

mountaineer : کوهستاني , کوهنشين , کوه پيما

mountaineering : کوهنوردي

mountainous : کوهستان , کوهستاني , کوه مانند , کوهي

mountainside : کوهپايه

mountant : سوار شونده

mounted : نصب شده

mounting : نگين دار

mourn : جامه ماتم پوشيدن , ماتمگرفتن , شيون کردن , نوحه خواندن , عزاداري کردن , عزا گرفتن , نوحه کردن , ماتم گرفتن , تعزيت گرفتن , سوگواري کردن

mournful : عزادار , سوگوار , ماتم زدن , ماتم دار

mourning : عزاداري , عزا , سوگواري , تعزيت , رثا , شيون , ماتم , ندبه

mourning gathering : مجلس عزاداري

mournlful : ماتمزده

Mourtines : موراتينوس

mouse : موس , موش , مرزن

mouse rinsing : مضمضه

mouse ear : مرزنجوش , مرزنگوش

mousey : موش صفت

mousing : موش گيري , درتکاپو

mousseline : موصلين

mousy : موش صفت , موشي

mouth : دهن , کام , دهان

mouthful : نواله , لقمه

mouthless : بي دهان

mouthpiece : سرني

mouthwash : دهن شوي

movable : متحرک

movable property : اموال منقول , دارائي منقول , دارايي منقول

movables : اموال منقوله

move : تکان خوردن , داو کردن , داو کردآن , داو , جهش کردن , جم خوردن , کنار رفتن , تکان دادن , نقل مکان , تکان تکان خوردن , بحرکت در آوردن , منتقل ساختن , خارج کردن , نقل مکان کردن , منتقل نمودن , منتقل کردن , جنبيدن , جنن خوردن , جنباندن , تحرک کردن , حرکت دادن , حرکت کردن , بحرکت آوردن , اسباب کشي کردن , به حرکت درآوردن

move forward : به پيش بردن

move quickly : با چالاکي حرکت کردن

moved : منتقل

movement : نهضت , قيام , تحرک , جنب , تکان , حرکت , جنبش

mover : محرک

movie : فئلم سينمايي

movie production : فيلم سازي

movie star : هنرپيشه

movie theater : سينما

moving : جنبنده , جمنده , جابجا شونده , درحرکت , تمجمج , مهيج , محرک , اسباب کشي

mow : چمن را زدن , علف چيدن

mow down : درويدن

mower : علف چين

Mozhdeh : مژده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری