صفحه اصلی

mutation
جهش
کلمات مشابه

mute : بي زبان , صامت , لال , گنگ , زبان گنگ , بي صدا

muteness : گنگي

mutilate : ناقص کردن

mutilating : نسق کردن

mutineer : شخص متمرد , سرباز ياغي

معنی mutation به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود توسعه سرویس شبكه جهت آپلود تصویر
دانلود توضیح در مورد نرم افزار Ulead Video Studio
دانلود تولرانس نقایص و اشتباهات در معماری نانو كامپیوترها
دانلود تیم uw برای ساخت نسل دیگری از كامپیوتر كوانتومی