صفحه اصلی

mute
بي زبان , صامت , لال , گنگ , زبان گنگ , بي صدا
کلمات مشابه

muteness : گنگي

mutilate : ناقص کردن

mutilating : نسق کردن

mutineer : شخص متمرد , سرباز ياغي

mutter : لند لند , من من , ورور کردن

معنی mute به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی رابطی بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان
دانلود برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان
دانلود تاثیر رنگ بر حافظه كودكان
دانلود مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار