صفحه اصلی

muteness
گنگي
کلمات مشابه

mutilate : ناقص کردن

mutilating : نسق کردن

mutineer : شخص متمرد , سرباز ياغي

mutter : لند لند , من من , ورور کردن

muttering : ورور , غرغر

معنی muteness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
دانلود سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
دانلود مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش
دانلود توقیف اموال فکری