معنی nobby

nobby
درجه يک , خيلي شيک
کلمات مشابه

nobel prize : جايزه نوبل

nobility : اصالت خانوادگي , نجبا , نجابت , طبقه نجبا

nobility of birth : اصالت ذاتي

noble : آقامنش , شريف , نجيب , اصيل , شرافتمند , نبيل , عاطر , آقامنشانه , آزاده , کريم , نوبل

noble born : اصيل زاده , آقا زاده

Noble Committee : کميته نوبل

noble gas crystal : شيمى : بلور گازهاى بى اثر

noble metals : علوم هوايى : فلزات نجيب

noble nature : پاک نهاد

noble persons : شرفاء

nobleman : نجيب زاده

nobleness : نجابت خانوادگي

noblesse : نجبا،اشراف ،اشرافيت

noblesse oblige : نشانه نجيب زادگي

nobly : شرافتمندانه

nobody : کسي , هيچ فرد , هيچکس

nocent : زيان رسان ،مضر،مقصر

nociceptor : روانشناسى : گيرنده درد

nock : در زدن , زه کردن

nock down : از پادر آوردن

noctambulant : در خواب راه رو،شبرو

noctambulation : )noctambulism(راه رفتن در خواب ،خواب( مخصوصا خواب هيپنويتزم)،شبگردى

noctiflorous : شب شکوفه کن

noctiluca : شب تاب

noctilucae : شب تابان

noctivagant : شب گرد

noctule : يکجور شب کور در انگلستان که از همه شبکورهاى ديگر ان کشوربزرگتراست

nocturn : سحر خواني

nocturnal : شب خيز , شبانه , نمايش شبانه , شبانگاهي

nocturnal a : قوس شب ،قوس ليل

nocturnal emission : روانشناسى : احتلام

nocturnal pollution : قانون ـ فقه : احتلام

nocturnal prayer : نماز شبانه ،نماز شب

nocturnally : شبانه

nocturne : (مو ).قطعه موسيقى دل انگيز و رويايى ،نقاشى از منظره شب

nocuous : زيان آور

nod : سر جنباندن , باسراشاره کردن , سرتکان دادن

nodal : گرهدار , گرهاي

nodal sphere : شيمى : کره گرهى

nodal surface : شيمى : سطح گرهى

nodality : وابستگى به گره ،نزديکى به گره

nodding acquaintance : اشنايى مختصر،سلام عليک

noddle : پشت سر،پشت گردن ،سر،کله

noddy : ساده لوح

node : گره

node of ranvier : روانشناسى : گره رانويه

nodical : وابسته به نقطه اعتدالين

nodose : )nodous(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

nodous : )nodose(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

nodular : قلنبه شده , ورم کرده , گره گره , گره دار

nodular chalk : معمارى : نرم اهک دردانه اى

nodular iron : علوم مهندسى : چدن گرده اى

nodulated : داراى گره ها يا غده هاى ريز

nodulation : تشکيل گره هايا غده هاى ريز،گره يا غده ريز

nodule : قلنبه کوچک

nodulose : قلنبه دار

nodulous : قلنبه دار

nodus : گره ،اشکال ،گرفتارى

noel : عيد نوئل ،سرود ميلاد مسيح ،جشن ميلاد مسيح

noetic : قياس منطقي

noetics : عقلانيات

nogg : )nog(ميخ بزرگ چوبى ،زرده تخم مرغ که بامشروب مخلوط شده باشد)eggnog(

noggin : سرانسان , سطل چوبي , ليوان چوبي

nogging : اجرى که بان فواصلى را پر مى کنند

nogre : آدم موحش

nohow : بهيچوجه , بهر حال

noil : خرده پشمى که هنگام شانه کردن ميريزد،پشم ريزه

noise : سروصدا کردن , همهمه , سروصدا , قال , ونگ , داد و بيداد , هنگامه , ولوله , تق تق , شلوغي , هياهو , الم شنگه

noise filter : الکترونيک : صافى همهمه

noise generator : خش زا

noise immunity : کامپيوتر : مصونيت از اختلال

noise limiter : الکترونيک : همهمه کاه

noise margin : تفاوت خش

noise potential : علوم مهندسى : پتانسيل نويز

noise silencer : الکترونيک : خاموشگر همهمه

noise suppressor : علوم هوايى : صدا خفه کن

noise reducing antenna system : الکترونيک : انتن ضد همهمه

noiseless : بي صدا

noiselessly : بى سر و صدا

noiselessness : بى صدايى

noisily : با سر و صدا،با صدا

noisiness : سر و صدا،شلوغى

noisome : مضر،زيان بخش ،بدبو،کريه ،نامطلوب

noisomeness : بد بويى ،نفرت انگيزى

noisy : پر سروصدا , شلوغ , پرهياهو , شلوق کن , پرسرو صدا , صدادار , پرخش , پرسروصدا , پرصدا

noisy crying : هاي هاي

noisy mode : باب پرخش

noisy picture : الکترونيک : تصوير همهمه اى

nolens volens : طوعا کرها

noli me tangere : قرحه اکله ،سرطان پوست ،گل حنا،بمن دست نزن

nolle proseequi : منع تعقيب ،خود دارى از پى کرد

nolle prosequi : قانون ـ فقه : قرار موقوفى تعقيب

nom de guerre : نام مستعار،اسم عاريه ،تخلص ،کنيه جنگى

nom de plume : اسم مستعار نويسندگان ،کنيه

noma : غانقراياى تو دهانى ،سرطان جوف دهن

nomad : کوچ گر , صحرانشين , چادر نشين , بيابان گرد , بيابان نشين

nomadic : چادر نشين , بدوي , بياباني

nomadically : بشيوه صحرا گردان و چادر نشينان ،بطور خانه بدوش

nomadism : صحرانشيني , چادر نشيني , کوچ گري

nomadize : چادرنشينى کردن

معنی nobby به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی