صفحه اصلی

nomographer
نويسنده کتاب درباره ،قانون گذارى ،قانون گذار
کلمات مشابه

nomography : فن قانون گذارى

nomological : شبيه قانون

nomology : روانشناسى : قانون شناسى

nomothetes : کسيکه گماشته ميشد تا در قانون تجديدنظر نمايد،قانون گذار

nomothetic sciences : روانشناسى : علوم قانون نگر

معنی nomographer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس)
دانلود پرسشنامه رفتار کارآفرینانه مهرابی
دانلود پرسشنامه انسجام خانواده
دانلود پرسشنامه انسجام درونی
دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم)
دانلود پرسشنامه مقاله گفتمان ریاضی در کلاس درس
دانلود پرسشنامه مدل ای کوال
دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-30MCQ)