صفحه اصلی

non acquaintance
عدم اشنايى
کلمات مشابه

non ambiguous : نامبهم ،غيرمبهم

non Arab : عجم

non attendance : عدم حضور

non avenue : پوچ ،کان لم يکن

non cincurrence : عدم موافقت ،نادمسازى

معنی non acquaintance به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله درباره عروض فارسی
دانلود مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی
دانلود تحقیق امار چند درصد از دانش اموزان رشته ریاضی را انتخاب میکنند
دانلود مقاله اهمیت امار در پزشکی
دانلود مقاله ویژگی ها و کاربرد الگوریتم ها
دانلود اثرات حمله اعراب به ایران
دانلود تحقیق 11 سپتامبر و رویدادهای جهانی
دانلود فاهمه بشریت
دانلود تحقیق ترور و تروریسم