صفحه اصلی

non ambiguous
نامبهم ،غيرمبهم
کلمات مشابه

non Arab : عجم

non attendance : عدم حضور

non avenue : پوچ ،کان لم يکن

non cincurrence : عدم موافقت ،نادمسازى

non claim : فروگذارى از اقامه دعوادر مدت قانونى

معنی non ambiguous به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تحقیق در مورد خوارزمشاهیان
دانلود بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان
دانلود خط مشی های سیاسی نهج البلاغه
دانلود حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ی زندیه
دانلود حکومت ناصرالدین شاه
دانلود حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم
دانلود تحقیق در مورد جنگ کره
دانلود صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم
دانلود جریان های سیاسی از 1357 تا 1368