صفحه اصلی

non attendance
عدم حضور
کلمات مشابه

non avenue : پوچ ،کان لم يکن

non cincurrence : عدم موافقت ،نادمسازى

non claim : فروگذارى از اقامه دعوادر مدت قانونى

non collegiate : در باب شاگردى گفته ميشود،بى دانشکده

non commissioned officer : علوم نظامى : درجه دار

معنی non attendance به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح - غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملاً تشریحی)
دانلود 37 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری
دانلود 333 نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد خرد (( دکتر محسن نظری ))
دانلود "708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد ( روستا ، ونوس ، ابراهیمی )"
دانلود "130 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد (( دکتر روستا ، ونوس و ابراهیمی ))"
دانلود 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی
دانلود 70 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت عمومی الوانی
دانلود 100 نکته مهم کنکوری کتاب2000 تست اقتصاد خرد دکتر محسن نظری
دانلود کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان