صفحه اصلی

non cincurrence
عدم موافقت ،نادمسازى
کلمات مشابه

non claim : فروگذارى از اقامه دعوادر مدت قانونى

non collegiate : در باب شاگردى گفته ميشود،بى دانشکده

non commissioned officer : علوم نظامى : درجه دار

non commital : خود دارى( کننده ) از گرفتار کردن خويش بويسله تصديق يا تکذيب مطلبى

non condensing : ماشين بخارى که بخار کار کرده رابجاى اينکه تبديل به اب کند بهوامى فرستد

معنی non cincurrence به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مقاله ویژگیهای پودر پر خوراك دام و طیور
دانلود ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراك دام و طیور
دانلود دانلود مقاله آب در كشاورزی
دانلود دانلود مقاله آب و كشاورزی
دانلود دانلود مقاله آبیاری سطحی
دانلود دانلود مقاله آبیاری قطره ای
دانلود دانلود مقاله آبیاری
دانلود دانلود مقاله اتوماسیون گلخانه
دانلود دانلود مقاله اثر ازت بر خاك