صفحه اصلی

non collegiate
در باب شاگردى گفته ميشود،بى دانشکده
کلمات مشابه

non commissioned officer : علوم نظامى : درجه دار

non commital : خود دارى( کننده ) از گرفتار کردن خويش بويسله تصديق يا تکذيب مطلبى

non condensing : ماشين بخارى که بخار کار کرده رابجاى اينکه تبديل به اب کند بهوامى فرستد

non conducting : عايق گرما،عايق برق

non content : (در مجلى اعيان ) مخالف

معنی non collegiate به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش کارکنان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و پرورش در ایران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر نور در یادگیری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نارساخوانی در کودکان