صفحه اصلی

non commital
خود دارى( کننده ) از گرفتار کردن خويش بويسله تصديق يا تکذيب مطلبى
کلمات مشابه

non condensing : ماشين بخارى که بخار کار کرده رابجاى اينکه تبديل به اب کند بهوامى فرستد

non conducting : عايق گرما،عايق برق

non content : (در مجلى اعيان ) مخالف

non contiguous : ناهمجوار

non cutting shaping : علوم مهندسى : فرم دهى بدون براده بردارى

معنی non commital به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود آموزش خانواده
دانلود اندیشه های اجتماعی وژان ژاك روسو
دانلود اندیشه رنسانس
دانلود انواع هنجارهاى جامعه
دانلود اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه
دانلود آیا تناسب و تلازمی بین پست مدرنیته و چپگرایی وجود دارد
دانلود آینده خانواده در غرب
دانلود بحران طلاق
دانلود بحرانی به نام شل‌حجابی