صفحه اصلی

non contiguous
ناهمجوار
کلمات مشابه

non cutting shaping : علوم مهندسى : فرم دهى بدون براده بردارى

non descript : وصف ناپذير،تشريح ناپذير

non deterministic : غيرقطعى

non ego : غير وجود

non electric : غير برقى ،غير گهربايى

معنی non contiguous به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب تاریخ شناسی
دانلود پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد
دانلود پروژه کارآفرینی شركت كامپیوتری برنامه نویسی
دانلود "پروژه کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن"
دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس
دانلود کتاب عربی (1) و (2)
دانلود پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس
دانلود پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه