صفحه اصلی

non descript
وصف ناپذير،تشريح ناپذير
کلمات مشابه

non deterministic : غيرقطعى

non ego : غير وجود

non electric : غير برقى ،غير گهربايى

non entity : نيستى ،عدم ،سخن جعلى ،چيز بى اهميت ،کسيکه بودو نابوداو يکى است

non essential : عارضى ،عارضه ،چيز غير ضرورى

معنی non descript به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشرفت تحصیلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جهت‌گیری مذهبی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تعریف مسئله و حل مسئله
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سواد رسانه ای
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع دست برتری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار شهروندی سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سرسختی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جوسازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال کم توجهی بیش فعالی