لغات مشابه
nonnegative : نامنفي , غير منفي

nonnegative number : عدد نامنفى

nonohmic device : دستگاه غير اهمى

nonorganic : علوم نظامى : غير سازمانى

nonpareil : غير مساوي

nonparmetric methods : روانشناسى : روشهاى ناپارامترى

nonpartisan : بيطرف

nonparty : غير حزبى

nonperishable items : علوم نظامى : اقلام فاسد نشدنى

nonplus : پريشانى ،اشفتگى ،بى تصميمى ،بى تصميم بودن ،پريشان کردن

nonpolar : شيمى : ناقطبى

nonpolar molacule : شيمى : مولکول ناقطبى

nonpolar solvent : شيمى : حلال ناقطبى

nonposetive : غير مثبت

nonpositive : نامثبت

nonprice competition : بازرگانى : رقابت غير قيمتى

nonprint : کامپيوتر : پالسى که از چاپ سطرى تحت کنترل ماشين جلوگيرى مى کند

nonprocedural query language : کامپيوتر : زبان غير رويه اى

nonproductive : غير توليدي , غير مولد , نافر آور

nonprofit : بي منفعت

nonprofit enterprises : بازرگانى : موسسات غير انتفاعى

nonprogrammed halt : توقف برنامه ريزى نشده

nonprogressive : بازرگانى : غير تصاعدى

nonqaueous solvent : شيمى : حلال غير ابى

nonradiative relaxation : شيمى : رهاشدگى غير تابشى

nonrandom : روانشناسى : غيرتصادفى

nonrandom sample : بازرگانى : نمونه غير تصادفى

nonrandom variable : بازرگانى : متغير غير تصادفى

nonrated man : علوم نظامى : دانش اموز دريايى

nonrational : روانشناسى : ناعقلانى

nonreflective ink : کامپيوتر : جوهر غير انعکاسى

nonrelocatable : جابجا ناپذير

nonrepresentational : غير طبيعي , غيرحاکي

nonresidence : عدم اقامت

nonresidency : عدم اقامت

nonresistance : عدم مقاومت

nonrestrictive : غيرحصري

nonreversal shift : روانشناسى : تغيير ناوارون

nonreward : روانشناسى : بى پاداش

nonrival consumption : بازرگانى : مصرف غير رقابتى

nonscrollable : کامپيوتر : عدم توانايى انتقال

nonself : روانشناسى : غيرخود

nonsence : چرت

nonsense : مهمل , حرف مفت , محمل , حرف جفنگ , مهملي , کتره , مزخرف , مج , بيخود , ياوه , خرت و پرت , دريوري , چرند , بسباس

nonsense figure : روانشناسى : شکل بى معنا

nonsense syllable : روانشناسى : هجاى بى معنا

nonsensical : مزخرف ،چرند

nonsensicalness : بيمعني گري , ياوگي

nonsensory : روانشناسى : غير حسى

nonsequitur : غير منطقي , عدم تعقيب

nonsignificant : کم اهميت , غير مشخص

nonsocial : روانشناسى : غيراجتماعى

nonsolvent : شيمى : ناحلال

nonstick : نچسب

nonstop : بي وقفه , بدون توقف

nonstriker : ورزش : يازيگرى که در لحظاتى از بازى فعال نيست

nonsuch : شخص يا چيز بى مانند،يکجور سيب ،يکجور يونجه

nonsuit : (حق ).عدم تعقيب

nonsuperimposable : شيمى : انطباق ناپذير

nonsupport : عدم پشتيباني

nonswitched line : کامپيوتر : خط غير گزينشى

nonsyllabic : بدون هجايى ،غير هجايى

nonsymmetrical : روانشناسى : نامتقارن

nonsynchronous : الکترونيک : ناهم زمان

nonterminal : غير پايانى

nonterminal symbol : نماد غير پايانى

nontitle : ورزش : مسابقه بدون عنوان قهرمانى

nontransactional application : کامپيوتر : برنامه کاربردى غير ثبت و ضبطى

nonunion : کسيکه عضو اتحاديه کارگرى نيست ،غير وابسته بسنديکاى کارگرى

nonus : بزرگتر،بزرگ

nonuse : عدم استفاده

nonverbal : غير شفاهي , غيرزباني

nonverbal behavior : روانشناسى : رفتار غيرکلامى

nonverbal test : روانشناسى : ازمون غيرکلامى

nonviable : غير قابل رشد سريع ،کند و بد رشد کننده

nonvolatile storage : کامپيوتر : حافظه غير فرار

nonwinner : ورزش : هرگز برنده نشده

nonzero : غير صفر

noodle : ماکاروني

nook : گوشه ،قطعه زمين پيش امده ،برامدگى

noon : ظهر , نيمروز , وسط روز , نصفالنهار

noonday : نيم روز , وسط روز

nooning : هنگام ظهر

noontide : نيمروز،ظهر،اوج ،بالاترين نقطه

noontime : موقع ظهر

Noori : نوري

noose : در کمند انداختن , خفت کردن

nopal : (گ.ش ).انحير هندى( از جنس)nopalea

nope : جواب منفي

nopi chagi : ورزش : ضربه پا باپرش اپ چا درارتفاع

nor : نه نه

nor conj : پس از ونه ،نه هم

noradrenergic neurons : روانشناسى : نورونهاى نورادرنالين زا

nordenfelt : يکجور مسلسل که سوئدى اختراع کرده است

Nordic : وابستهبهشمالاروپا

nordic combined : ورزش : مجموع مسابقات اسکى نورديک

norepinephrine : روانشناسى : نوراپى نفرين

norfolk : يکجور نيمتنه گشادمردانه که کمر بند ميخورد

noria : چرخ( اب کشى ) از چاه ،ناعوره ،ناعور

Noris : نوريس

norland : زمين( هاى ) شمالى

norm : ماخذ قانوني , هنجار

norm group : روانشناسى : گروه هنجار

norm point : ورزش : نقطه احتمالى فرود در پرش

norm referenced tests : روانشناسى : ازمونهاى هنجارى

norma : نجوم : گونيا

normal : بهنجار , طبيعي , خط ناظم , عادي

normal band : الکترونيک : نوار متعارفى

normal bivariate distribution : بازرگانى : توزيع دو متغيرى نرمال

normal boiling point : شيمى : نقطه جوش متعارفى

normal charge : علوم نظامى : خرج معمولى توپ

normal ending : پايان عادي

normal energy level : الکترونيک : تراز متعارفى

normal error curve : شيمى : منحنى خطاى نرمال

normal exit : درروى عادى

normal fault : عمران : گسل طبيعى

normal form : صورت هنجار

normal freezing point : شيمى : نقطه انجماد متعارفى

normal function : شيمى : تابع بهنجار

normal glow discharge : الکترونيک : تخليه تابناک متعارف

normal hydrocarbon : شيمى : هيدروکربن نرمال

normal magnetization curve : الکترونيک : خم مغناطيس پذيرى معمولى

normal opening : ورزش : گشايش نرمال يا فرانسوى

normal permeability : الکترونيک : نفوذپذيرى معمولى

normal pool level (am) : معمارى : تراز بهنجار مخزن

normal probability curve : روانشناسى : منحنى بهنجار احتمال

normal range : محدوده عادى

normal rate of return : بازرگانى : نرخ بازده متعارف

normal salt : شيمى : نمک خنثى

normal school : دانش سرا،دارالمعلمين

normal shock wave : علوم هوايى : موج ضربه اى عمود

normal slump : عمران : درازمايش افت مخروطى بتن حالتى است که بتن پس از نشست شکل مخروطى ناقص خود را حفظ کند

normal solution : شيمى : محلول نرمال

normal state : شيمى : حالت نرمال

normal sulphation of battery : الکترونيک : سولفاتى شدن معمولى

normal termination : پايان عادى

normal voltage : علوم مهندسى : ولتاژ عادى

normal water level : معمارى : تراز بهنجار اب

normal zeeman effect : شيمى : اثر بهنجار زيمان

normal zeeman splitting : شيمى : شکافتگى بهنجار زيمان

normality : هنجاري

normalization : هنجارسازي

normalization condition : شيمى : شرط بهنجارش

normalize : عادي کردن

normalized : هنجار شده

normalized distribution : روانشناسى : توزيع بهنجار

normalized form : صورت هنجار

normalized number : کامپيوتر : عدد هنجار

normalized score : روانشناسى : نمره هنجار شده

normalizing : علوم هوايى : نرماليزه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت مصالح ساختمانی سیمان
مقاله بررسی شاخه‌های گرافیك
مقاله بررسی صنعت جنگل داری
مقاله بررسی علم احتمال
مقاله بررسی عوامل شكست اوپك
مقاله بررسی فرآیند فشار بالا در تهیه مواد غذائی
مقاله بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار
مقاله بررسی مبحث دینامیك
مقاله بررسی نظریه شخصیت سالیوان
مقاله بررسی وظایف اجتماعی جوانان
مقاله برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی
مقاله بلوغ و هویت یابی نوجوانان
مقاله بهداشت جسمی و روحی در زندگی پیامبر اسلام (ص)
پاورپوینت طرح های جامع شهری
مقاله بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران
مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM
مقاله بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك
مقاله پردازشگری دیجیتال یا (DSP)
مقاله تجزیه و تحلیل آموزشگاه‌های آزاد كامپیوتر