لغات مشابه
numeralization : کامپيوتر : عددى نمودن

numerary : شماره اى ،عد دى ،وابسته به اعداد،داخل کتابهاى رسمى شريعتى

numerate : قادر شمردن , بشمار آوردن

numeration : نمره زني , نمره گذاري

numeration system : سيستم شمارشى

numerator : شمارشگر , برخه شمار

numerator and denominator : صورت و مخرج

numeric : نمرهاي

numeric alphabetic : عددى و الفبايى

numeric character set : دخشگان عددى

numeric code : رمز عددى

numeric coding : کامپيوتر : برنامه نويسى عددى

numeric constant : کامپيوتر : ثابت عددى

numeric coprocessor : کامپيوتر : کمک پردازنده عددى

numeric coprossor socket : کامپيوتر : پريز کمک پردازنده عددى

numeric data : دادههاي عددي

numeric keyboard : صفحه کليد عددى

numeric keypad : کامپيوتر : يک وسيله ورودى که مجموعه اى از کليدهاى رقم دهدهى و کليدهايى با عملکرد مخصوص را استفاده مى کند

numeric keypat : کامپيوتر : قسمت کليد عددى

numeric pad : کامپيوتر : لائى عددى

numeric punch : منگنه عددى

numeric representation : نمايش عددى

numeric subset : زيرمجموعه عددى

numeric word : کلمه عددى

numerical : رقومي , عددي

numerical ability : روانشناسى : توانايى عددى

numerical analysis : عدد کاو

numerical indicator tube : کامپيوتر : هر گونه لامپ الکترونى که توانايى نمايش اشکال عددى را دارد

numerical selector : علوم مهندسى : سلکتور شماره اى

numerically : از حيث عدد

numerics : ارقام

numerology : مبحث معانى رمزى اعداد

Numerous : متعدد

Numerous : متعدد

numerous : بيشمار،بسيار،زياد،بزرگ ،پرجمعيت ،کثير

numerously : بطور متعدد

numerousness : زيادى ،تعدد

numinous : ماوراءالطبيعه ،اسراراميز،روحى ،مقدس

numismatic : مدال شناسي , مسکوک شناسي

numismatics : سکه شناسي , مسکوک شناسي

numismatist : سکه شناس

nummary : سکه اى ،سکه مانند،گرد

nummet : ناهار

nummular(y) sputa : تف سکه اى ،تف گرد

nummulite : شاهدانه عدسى ،صدف فلسى

numskull : کله خشک

nun : راهبه , زن تارک دنيا

nunc pro tunc : قانون ـ فقه : حکم يا سند جديد الصدور که نسبت به گذشته تاثير داشته باشد

nunciature : سفارت پاپ

nuncio : سفير پاپ

nuncupate : زبانى گفتن

nuncupation : اظهار مطلبى در پيش گواه ،بزبان گويى

nuncupatory : زبانى ،شفاهى ،معرفى کننده

nundinal : بازارى

nundinal letter : حرفى براى ناميدن هريک از هشت روز بازار بکار ميرفت

nunhood : ربانيت

nunjudicial punishment : علوم نظامى : تنبيه انضباطى

nunlike : راهبه مانند

nunnation : تنوين

nunnery : صومعه

nunnish : راهبه وار،وابسته به راهبات

nuphar : نيلوفرزرد

nuptial : زفافي , وابلسته بعروسي

nuptial ceremonies : ايين عروسى

nuptial process : زفاف

Nur : نور

Nur Mohammad : نورمراد

nurl : برامدگى ،قپه ،دندانه ،کنگره دار کردن

Nuroddin : نورالدين

Nurollah : نورالله

nurrone : نورون

nurse : پرستاري کردن , شير دادن , بهيار , دايگي کردن , پرستار , دايه

nurse a cold : سرما خوردگى را ماندن در خانه علاج کردن

nurse child : فرزند رضائى ،فرزند خوانده

nurse of liberty : پرورشگاه يا مهد ازادى

nurse maid : دختر پرستار

nursemaid : دايه ،دختر پرستار

nurser : پرستار،شيردهنده ،شيشه درجه دار براى شيردادن کودک

nursery : گلخانه , شير خوارگاه , نوزادگاه , پرورشگاه

nursery governess : بانويى که کودکان را هم پرستاروهم اموزگاراست ،پرستار اموزگار

nursery man : صاحب قلمستان ،درخت کار،صاحب تلمبار

nursery rhyme : اشعار مخصوص کودکان

nurseryman : باغبان ،پرورنده گياهان ،زارع

nurses : دايگان

nursey race : ورزش : مسابقه اسبهاى 2 ساله

nursing : دايگي , پرستاري

nursing bottle : شيشه شير بچه ،بطرى شير بچه

nursing home : خانه سالمندان

nursling : بچهشير خوار

nursling or nurse : شير خوار،کودکى به دست دايه يا پرستار سپرده شده است

nurturance need : روانشناسى : نياز مهرورزى

Nushafarin : نوشآفرين

Nushin : نوشين

Nushzad : نوشزاد

nut : (جمع) آجیل، (مکانیک) مهره، سرپیچ، (خودمانی) احمق، خل، آدم غیرعادی، واله، شیفته، دیوانه ی چیزی، سخت مشتاق، میوه ی مغزدار (مانند بادام و پسته و فندق و غیره)، پندوک، جوز، (موسیقی - سازهای زهی) خرک (که سیم ها از روی آن رد می شوند)، پیچ ویولن و تار و غیره (که با آن سیم ها را تنظیم می کنند)، پیچ آرشه (که با آن تارهای آرشه را سفت یا شل می کنند)، (عامیانه) هزینه ی اولیه طرح و غیره، (جمع) زغالسنگ ریزه، (خودمانی) کله، (جمع - زننده) خایه ها، تخم ها، پندوک گردآوردن، چر دنده ساعت، اجیل، مهره، اجیل گرد اوردن

nut and union : معمارى : مهره ماسوره

nut cracker : فندق شکن ،يکجور پرنده اروپايى که مانند کلاغ است

nut oil : روغن گردو يا فندق

nut structure : عمران : ساختمانى که در ان خاکدانه ها کوچک و مکعبى هستند

nut thread : علوم مهندسى : پيچ مهره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی capuche , معنی capuchin , معنی caput , معنی car , معنی car accident , معنی car buttom furnace , معنی car engine , معنی car factory , معنی car jack , معنی car man , معنی car manufacturing , معنی car owner , معنی car railway carriage , معنی car riding , معنی car seat , معنی car wheel lathe , معنی carabin , معنی carabineer , معنی carabinier , معنی caracal , معنی Caracas , معنی carack , معنی caracol , معنی caracole , معنی caracter addressable , معنی carafe , معنی caramel , معنی caramelize , معنی carapace , معنی carat , معنی caravan , معنی caravan trailer , معنی caravansary , معنی caravanserai , معنی caravanseray , معنی caravanseray host , معنی caravel , معنی caraway , معنی carbamidine , معنی carbanion , معنی carbenes , معنی carbenium ion , معنی carbide tip , معنی carbinol carbon , معنی carbocyclic compound , معنی carbohydrate , معنی carbolate , معنی carbolated , معنی carbolic acid , معنی carbon , معنی carbon arc lead burning , معنی carbon arc welding , معنی carbon battery plate , معنی carbon black , معنی carbon cell , معنی carbon contact , معنی carbon cycle , معنی carbon deposite , معنی carbon dioxide , معنی carbon dioxide therapy , معنی carbon disk , معنی carbon filament lamp , معنی carbon gasses , معنی carbon holder , معنی carbon microphone , معنی carbon monoxide , معنی carbon paper , معنی carbon pile regulator , معنی carbon resistor , معنی carbon rheostat , معنی carbon ribbon , معنی carbon seal , معنی carbon steel , معنی carbon tape , معنی carbon tracking , معنی carbon arcwelding , معنی carbon chain polymer , معنی carbon pile voltage regulator , معنی carbon zinc cell , معنی carbonado , معنی carbonat , معنی carbonate of soda , معنی carbonation , معنی carbonic , معنی carbonic acid gas , معنی carboniferous , معنی carbonification , معنی carboning a lamp , معنی carbonitride ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز