صفحه اصلی

obviously
بطور اشکار يا معلوم ،بديهى است که
کلمات مشابه

obviousness : اشکارى ،معلومى ،بديهى بودن وضوح

obvolute : منقض شده , رويهم افتاده

ocarina : (مو ).نوعى الت موسيقى شبيه ناى

occasion : فرصت مناسب , اقتضاء , مناسبت

occasional : گاهگاهي

معنی obviously به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
دانلود "پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست ""برای معلمان"""
دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه
دانلود پرسشنامه سبك مسأله گشایی