صفحه اصلی

ocarina
(مو ).نوعى الت موسيقى شبيه ناى
کلمات مشابه

occasion : فرصت مناسب , اقتضاء , مناسبت

occasional : گاهگاهي

occasional licence : پروانه فروش نوشابه در مواقع و جاهاى معين

occasionally : گاهي , گاه و بيگاه , گهگاه , احياناً

occasions : مرات , مواقعه

معنی ocarina به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "پاورپوینت EPA NANOTECHNOLOGY STRATEGY, RESPONSIBILITY AND A"
دانلود دانلود پاورپوینت حکومت سلجوقیان در خراسان
دانلود پاورپوینت Global Positioning System
دانلود دانلود پاورپوینت بیان احساس ابیاتی از حسبیه خاقانی شروانی