صفحه اصلی

occipital bone
(تش ).استخوان قمحدوه
کلمات مشابه

occipital horn : روانشناسى : شاخ پس سرى

occipital lobe : روانشناسى : قطعه پس سرى

occiput : (تش ).استخوان قمحدوه ،استخوان پس سر

occult : غيبي

occult sciences : روانشناسى : علوم غيبى

معنی occipital bone به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران
دانلود ابجکت (چراغ) در نرم افزار معماری Revit Architecture
دانلود ابجکت (درخت و گیاه) در نرم افزار معماری Revit Architecture
دانلود ابجکت (سرویس بهداشتی) در نرم افزار معماری Revit Architecture