صفحه اصلی

occulter
علوم نظامى : صفحه پوشاننده بيم نورافکن
کلمات مشابه

occultist : جستجو کننده علوم پوشيده

occultly : بطور پوشيده يا پنهان

occultness : پوشيدگى ،پنهانى

occupancy : سکونت

Occupant : ساکن ، مقیم

معنی occulter به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد رشته مدیریت 257 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت الكتریسیته و مغناطیس 40 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت الکتریسیته 11 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت امنیت غذایی 45 اسلاید