لغات مشابه
occupied territories : قانون ـ فقه : اراضى اشغالى

occupier : اشغالگر , اشغال کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: