صفحه اصلی

of secondary importance
از حيث اهميت د ردرجه دوم ،دردرجه دوم اهميت ،کمتر مهم
کلمات مشابه

of set purpose : قانون ـ فقه : عمدا"

of sheep : گوسفندي

of shell : صدفي

of short continuance : کم دوام ،زود گذر

of short duration : کم مدت ،کوتاه

معنی of secondary importance به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پژوهش و تحقیق استاندارد بلوک های سیمانی
دانلود دانلود پژوهش ساختمانهای فلزی
دانلود دانلود پژوهش و تحقیق پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی
دانلود بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل