صفحه اصلی

of talent
استعدادي
کلمات مشابه

of tender age : خردسال

of that ilk : داراى همان جا،اهل همان جا

of the catholic persuasion : وابسته به تيره کاتوليک

of the first water : بهترين

of the mouth : لپي

معنی of talent به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود كارورزی تجارت هوایی
دانلود دانلود گزارش كار آموزیDigital loop carrier سیستم شبكه دستیابیACCESS TOPDLC3000
دانلود دانلود كارآموزی اداره برق شهرستان شهركرد
دانلود دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه كاشی ستاره