صفحه اصلی

offerer
پيشکش کننده ،تعارف کننده ،پيشنهاد دهنده
کلمات مشابه

offering : ارائه , تقديم , قربان , اهداء

offering price : بازرگانى : قيمت پيشنهادى

offertory : سينى محتوى پول يا پول جمع اورى شده از حضار در کليسا

offhand : بدون مقدمه , بداهه , بدون تهيه , بي تهيه

offhand position : حالت ايستاده در تير اندازى

معنی offerer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد
دانلود پروژه کارآفرینی شركت كامپیوتری برنامه نویسی
دانلود "پروژه کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن"
دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس
دانلود کتاب عربی (1) و (2)
دانلود پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس
دانلود پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه
دانلود پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر