صفحه اصلی

offhanded
بى مطالعه ،بى انديشه ،هول هلکى ،بى تکليف
کلمات مشابه

offhandedly : بى مطالعه ،بى انديشه ،بى تکليف ،هول هلکى

office : دفتر , منصب , معاونت , اداره

office affairs : امور اداري

office attorney : قانون ـ فقه : وکيل دفتر

office boy : فراش

معنی offhanded به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا
دانلود مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار
دانلود مقاله درمورد حسابداری داراییهای نامشهود
دانلود تحقیق درمورد حسابداری شرکت سود خانه استقلال