صفحه اصلی

oilskins
علوم نظامى : لباس ضد اب
کلمات مشابه

oily : دهني , چرب , روغن دار , روغني

ointment : ماليدني , پماد , مرهم

oive such as you have : انچه که داريدبدهيد

Ojalan : اوجالان

ok : صحيح است

معنی oilskins به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت شناخت مفهوم چشم‌انداز و درک تفاوت آن با انواع اهداف
دانلود پاورپوینت معماری و موسیقی
دانلود پاورپوینت معماری مدرن متأخر
دانلود پاورپوینت بررسی معماری صدر مسیحیت