صفحه اصلی

oily
دهني , چرب , روغن دار , روغني
کلمات مشابه

ointment : ماليدني , پماد , مرهم

oive such as you have : انچه که داريدبدهيد

Ojalan : اوجالان

ok : صحيح است

okapi : (ج.ش ).کاپى ،جانور پستاندارى شبيه زرافه

معنی oily به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله بررسی میكروویو و اثرات آن بر ارگانیسم بدن
دانلود "مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی"
دانلود مقاله بررسی نشانه ‌شناسی
دانلود مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی