لغات مشابه
Ojalan : اوجالان

ok : صحيح است

okapi : (ج.ش ).کاپى ،جانور پستاندارى شبيه زرافه

okay : صحيح است

okonite : الکترونيک : اوکونيت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم
:: دانلود چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟
:: دانلود راههای افزایشی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس ریاضی
:: دانلود راهکار های بررسی علل اشکالات املا نویسی در دانش آموزان ورفع آن
:: دانلود اقدام پژوهی با موضوع یادگیری در کلاسهای درس چند پایه مقطع ابتدایی
:: دانلود چگونه میتوان به کمک تکنیکهای خلاقیت وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشید


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام