صفحه اصلی

oligosaccaride
شيمى : اوليگوساکاريد
کلمات مشابه

oliguresis : پيشاب بسيار کم

olio : شلوغ ،درهم و برهم ،مخلوط،چيزدرهم ريخته

olivaceous : زيتوني , سبز زيتوني

olivary : زيتونى ،بادامى

olivary body : بر امدگى جلو پياز مخ ،برامدگى قدامى بصل النخاع

معنی oligosaccaride به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مقاله نقش بنگاههای كوچك و متوسط در ایجاد اشتغال
دانلود دانلود مقاله سادیسم و ناهنجاریهای جنسی
دانلود "پاورپوینت شكل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار"
دانلود آشنایی با جلوه ها و نمونه های بارز هنر و معماری ایران در عصر صفوی