لغات مشابه
one six : شش يک

one tailed test : روانشناسى : ازمون يک دامنه

one thousand guineas : ورزش : مسابقه شرطبندى ماديانهاى اصيل 3 ساله در انگلستان

one tideness : يک طرفى ،طرفدارى

one trial learning : روانشناسى : يادگيرى يک کوششى

one way : يکسره , يکراهه , يکطرفه

one way chromatography : شيمى : کروماتوگرافى يکطرفه

one way screen : روانشناسى : اينه يکسويه

one wire circuit : الکترونيک : مدار تک سيم

one word sentence : روانشناسى : جمله تک واژه اى

oneirocritic : خواب تعبير کن ،علم تعبير خواب

oneirology : روانشناسى : روياشناسى

oneiromancy : تفال و پيشگويى از روى خواب

oneness : وحدت , يکي بودن , يگانگي , احديت

oner : شخص يا چيز برجسته

onerous : طاقت فرسا , کمر شکن

onerous property : دارايى يا ملکى که مستلزم انجام تعهد يا التزامى است

onerously : بطور سنگين يا شاق ،بارنج ،بازحمت ،باکوشش ،چنانکه مستلزم انجام تعهدى

onery : ornary(، )=orneryعادى ،معمولى ،اذيت کننده ،بدخلق

ones better half : زن( شخص)

oneself : خود شخص , خويش

onetime : يکوقتي , يک زماني

onfall : بارندگى ،نزول ،تافت

onforward : رد کردن جاى ديگرفرستادن

ongoing : درحال پيشرفت

oniomania : روانشناسى : جنون خريد

onion : پياز

onion couch : يکجور جو وحشى

onion skin : يکجور کاغذ نازک( که ماننداست به پوست پياز)

onionskin : پوست پياز

online : درون خطى

online operation : عمل درون خطى

online storage : انباره درون خطى

onlooker : ناظر،تماشاچى ،مراقب ،تماشاگر

only : فقط بخاطر , تنها , منحصرا , فقط , صرفا , يگانه

only begotten : يگانه

only child : روانشناسى : تک فرزند

onmy own responsibility : به مسئوليت خودم

onomastic : وابسته به اسم ،اسمى ،مرکب از اسم ،کينه

onomasticon : فرهنگ نامهاى خاص ،فرهنگ اسامى مردم

onomastics : علم اللغات

onomatomania : روانشناسى : وسواس کلامى

onomatopoeia : صداواژه

onomatopoeic : به تقليد صدغا درست شده ،تقليدى

onrush : حمله ،پيشروى ،يورش

onscurity : تيرگى ،عدم وضوح ،ابهام ،شخص گمنام

onshore : واقع در ساحل , روي ساحل

onside : ورزش : پا به توپ در زمين حريف ،در رديف يا پشت سر توپدار بودن

onstead : خانه رعيتى ،خانه با متعلقات

onthat account : بان واسطه ،بان جهت

onthe on p on the other p : ازيکسو،ازديگرسو

onto : به ،بر،سوى

ontogency : زيست شناسى : تکوين فردى

ontogenesis : روانشناسى : پديدايى فردى

ontogenetic : وابسته به رشد شناسى

ontogeny : فرد بالش

ontological : وابسته به هستى شناسى

ontologist : هستي شناس

ontology : علم موجودات , هستي شناسي

ontology probandi : بار اثبات( ادعا)

ontos : علوم نظامى : تفنگ6 ¹ 1ميلى مترى دو لوله اى خودکششى

onus of proof : قانون ـ فقه : بار اثبات

onward : بجلو , بسوي جلو , به پيش

onwards : بطرف جلو

onycha : ناخن پريان ،ناخن بويا

onychophagia : روانشناسى : ناخن خايى

onymous : نام دار،با اسم

onyx : عقيق رنگارنگ , باباغوري , سنگ باباقوري , عقيق سليماني

onyx marble : سنگ مرمرى که رکه هاى رنگارنگ دارد

ooch : ورزش : حرکت غيرمجاز قايق بدون باد

oodles : )oodlins(فراوان ،خيلى زياد،توده ،انباشته

oodlins : )oodles(فراوان ،خيلى زياد،توده ،انباشته

oof : پول ،جرنگى

oogamete : (ج.ش ).سلول جنسى ماده ،ياخته جنسى ماده

oogamous : تخمگان

oogonium : (درقارچها و خزه ها )عضو مادگى

oolitic limestone : معمارى : سنگ اهک دانه اى

oologist : خبره در تخم پرنده شناسى

oology : تخم پرنده شناسى ،تخم شناسى ،بررسى و جمع اورى تخم پرندگان

oomph : چاذبه شخصى ،دلربايى

oophoritis : اماس تخم دان

oops : زکيسه

oosperm : تخم لقاح شده ،تخم

ootheca : محفظه تخم

oozy : لجن آلود , پرلجن

opacity : کدورت

opah : يکجور ماهى بزرگ خال مخالى در اقيانوس اطلس که رنگهاى روشن دارد

opal : عين الشمس , عينالهر

opal globe : حباب شيرى

opalesce : مانندرنگين کمان ( يا قوس و قزح ) تابيدن

opalescence : شيري رنگي

opalescent : شيري رنگ

opaline : شيشه مات ،شير رنگ

opalite : عمران : ترکيبى که داراى رنگهاى مختلف بوده و براى براق کردن نماى اجرى بکار ميرود

opalline : شيري رنگ

opaque : غير شفاف , مات

opaque glass : شيشه مات

opaque plasma : علوم هوايى : پلاسماى مات

opaquely : بطور پشت پوش ،چنانکه روشنايى پشت را بپوشاند،بطور مبهم يا غير مفهوم

opaqueness : تاري

opcode decoder : رمزالعمل گشا،رمزالعمل شناس

OPEC : اوپک

open : مفتوح , فراز , افتتاحکردن , دل باز , مفتوح کردن , باز کردن , باز شدن , علني , فاش , ميداني , سرگشاده , وا کردن , گشادن

open air : در هواى ازاد

open and shut : خيلى سهل ،کاملا،ساده ،واضح ،اشکار

open arc welding : علوم مهندسى : جوشکارى قوس نورى باز

open architecture : کامپيوتر : معمارى باز

open area : معمارى : فضاى ازاد

open board : ورزش : صحنه خلوت شطرنج

open bus system : کامپيوتر : سيستم گذر باز

open canal : عمران : کانال روباز

open cavity : معمارى : گودال باز

open chain compound : شيمى : سيستم باز

open circuit : اتصال باز

open cluster : نجوم : خوشه باز

open country : علوم نظامى : زمين باز

open cut : معمارى : حفارى در فضاى باز

open delta connection : الکترونيک : اتصال مثلث باز

open die forging : علوم مهندسى : اهنگرى حديده ازاد

open ditch : عمران : نهر روباز

open doored : در خانه باز مهمان نواز

open economy : بازرگانى : اقتصاد باز

open end wrench : علوم نظامى : اچار تخت دو سر

open ended system : کامپيوتر : سيستم بى انتها

open exercise : ورزش در هواى ازاد

open faced : گشاده رو،داراى سيماى باز و بى تزوير

open fire : شروع به تيراندازى کردن ،(نظ ).اتش ،شروع

open frame : ورزش : هر بخش از بازى بولينگ با ناتوانى در انداختن تمام ميله ها

open game : ورزش : بازى باز شطرنج

open general license : بازرگانى : اجازه ورود کالاهايى که داراى محدوديتى نميباشند

open group : روانشناسى : گروه باز

open guard : ورزش : گارد باز

open half wave line : الکترونيک : خط نيم موج باز

open hands : سخاوت ،دست باز بودن

open hawse : علوم دريايى : زاويه ميان دو لنگر

open heartedness : راست بازى ،رک گويى ،صداقت ،خوش گمانى

open hearth : کوره فولاد سازى دهان باز

open hospital : روانشناسى : بيمارستان ازاد

open house : جشن عمومي

open ice : ورزش : قسمتى از محوطه بازى که حريف در ان نيست

open letter : نامه سر گشاده

open light : معمارى : پنجره واشو

open lines : ورزش : خطوط باز شطرنج

open link fuse : الکترونيک : فيوز باز

open loop gain : بهره تقويت در حلقه باز

open machine : الکترونيک : ماشين باز

open market price : بازرگانى : قيمت بازار ازاد

open market rate : بازرگانى : نرخ بازار ازاد

open mindedness : بى تعصبى

open mindldly : ازروى بى تعصبى ،با فکر باز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل حجاب
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرایط احراز شغل
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد شناختی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت
پاورپوینت حسابداری صنعتی 2
پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن
پاورپوینت سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات
پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک
پاورپوینت موتورهای القایی تکفاز متعارف
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش مراجع محوری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلم راهنما
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان شناسی سلامت