لغات مشابه
one tailed test : روانشناسى : ازمون يک دامنه

one thousand guineas : ورزش : مسابقه شرطبندى ماديانهاى اصيل 3 ساله در انگلستان

one tideness : يک طرفى ،طرفدارى

one trial learning : روانشناسى : يادگيرى يک کوششى

one way : يکسره , يکراهه , يکطرفه

one way chromatography : شيمى : کروماتوگرافى يکطرفه

one way screen : روانشناسى : اينه يکسويه

one wire circuit : الکترونيک : مدار تک سيم

one word sentence : روانشناسى : جمله تک واژه اى

oneirocritic : خواب تعبير کن ،علم تعبير خواب

oneirology : روانشناسى : روياشناسى

oneiromancy : تفال و پيشگويى از روى خواب

oneness : وحدت , يکي بودن , يگانگي , احديت

oner : شخص يا چيز برجسته

onerous : طاقت فرسا , کمر شکن

onerous property : دارايى يا ملکى که مستلزم انجام تعهد يا التزامى است

onerously : بطور سنگين يا شاق ،بارنج ،بازحمت ،باکوشش ،چنانکه مستلزم انجام تعهدى

onery : ornary(، )=orneryعادى ،معمولى ،اذيت کننده ،بدخلق

ones better half : زن( شخص)

oneself : خود شخص , خويش

onetime : يکوقتي , يک زماني

onfall : بارندگى ،نزول ،تافت

onforward : رد کردن جاى ديگرفرستادن

ongoing : درحال پيشرفت

oniomania : روانشناسى : جنون خريد

onion : پياز

onion couch : يکجور جو وحشى

onion skin : يکجور کاغذ نازک( که ماننداست به پوست پياز)

onionskin : پوست پياز

online : درون خطى

online operation : عمل درون خطى

online storage : انباره درون خطى

onlooker : ناظر،تماشاچى ،مراقب ،تماشاگر

only : فقط بخاطر , تنها , منحصرا , فقط , صرفا , يگانه

only begotten : يگانه

only child : روانشناسى : تک فرزند

onmy own responsibility : به مسئوليت خودم

onomastic : وابسته به اسم ،اسمى ،مرکب از اسم ،کينه

onomasticon : فرهنگ نامهاى خاص ،فرهنگ اسامى مردم

onomastics : علم اللغات

onomatomania : روانشناسى : وسواس کلامى

onomatopoeia : صداواژه

onomatopoeic : به تقليد صدغا درست شده ،تقليدى

onrush : حمله ،پيشروى ،يورش

onscurity : تيرگى ،عدم وضوح ،ابهام ،شخص گمنام

onshore : واقع در ساحل , روي ساحل

onside : ورزش : پا به توپ در زمين حريف ،در رديف يا پشت سر توپدار بودن

onstead : خانه رعيتى ،خانه با متعلقات

onthat account : بان واسطه ،بان جهت

onthe on p on the other p : ازيکسو،ازديگرسو

onto : به ،بر،سوى

ontogency : زيست شناسى : تکوين فردى

ontogenesis : روانشناسى : پديدايى فردى

ontogenetic : وابسته به رشد شناسى

ontogeny : فرد بالش

ontological : وابسته به هستى شناسى

ontologist : هستي شناس

ontology : علم موجودات , هستي شناسي

ontology probandi : بار اثبات( ادعا)

ontos : علوم نظامى : تفنگ6 ¹ 1ميلى مترى دو لوله اى خودکششى

onus of proof : قانون ـ فقه : بار اثبات

onward : بجلو , بسوي جلو , به پيش

onwards : بطرف جلو

onycha : ناخن پريان ،ناخن بويا

onychophagia : روانشناسى : ناخن خايى

onymous : نام دار،با اسم

onyx : عقيق رنگارنگ , باباغوري , سنگ باباقوري , عقيق سليماني

onyx marble : سنگ مرمرى که رکه هاى رنگارنگ دارد

ooch : ورزش : حرکت غيرمجاز قايق بدون باد

oodles : )oodlins(فراوان ،خيلى زياد،توده ،انباشته

oodlins : )oodles(فراوان ،خيلى زياد،توده ،انباشته

oof : پول ،جرنگى

oogamete : (ج.ش ).سلول جنسى ماده ،ياخته جنسى ماده

oogamous : تخمگان

oogonium : (درقارچها و خزه ها )عضو مادگى

oolitic limestone : معمارى : سنگ اهک دانه اى

oologist : خبره در تخم پرنده شناسى

oology : تخم پرنده شناسى ،تخم شناسى ،بررسى و جمع اورى تخم پرندگان

oomph : چاذبه شخصى ،دلربايى

oophoritis : اماس تخم دان

oops : زکيسه

oosperm : تخم لقاح شده ،تخم

ootheca : محفظه تخم

oozy : لجن آلود , پرلجن

opacity : کدورت

opah : يکجور ماهى بزرگ خال مخالى در اقيانوس اطلس که رنگهاى روشن دارد

opal : عين الشمس , عينالهر

opal globe : حباب شيرى

opalesce : مانندرنگين کمان ( يا قوس و قزح ) تابيدن

opalescence : شيري رنگي

opalescent : شيري رنگ

opaline : شيشه مات ،شير رنگ

opalite : عمران : ترکيبى که داراى رنگهاى مختلف بوده و براى براق کردن نماى اجرى بکار ميرود

opalline : شيري رنگ

opaque : غير شفاف , مات

opaque glass : شيشه مات

opaque plasma : علوم هوايى : پلاسماى مات

opaquely : بطور پشت پوش ،چنانکه روشنايى پشت را بپوشاند،بطور مبهم يا غير مفهوم

opaqueness : تاري

opcode decoder : رمزالعمل گشا،رمزالعمل شناس

OPEC : اوپک

open : مفتوح , فراز , افتتاحکردن , دل باز , مفتوح کردن , باز کردن , باز شدن , علني , فاش , ميداني , سرگشاده , وا کردن , گشادن

open air : در هواى ازاد

open and shut : خيلى سهل ،کاملا،ساده ،واضح ،اشکار

open arc welding : علوم مهندسى : جوشکارى قوس نورى باز

open architecture : کامپيوتر : معمارى باز

open area : معمارى : فضاى ازاد

open board : ورزش : صحنه خلوت شطرنج

open bus system : کامپيوتر : سيستم گذر باز

open canal : عمران : کانال روباز

open cavity : معمارى : گودال باز

open chain compound : شيمى : سيستم باز

open circuit : اتصال باز

open cluster : نجوم : خوشه باز

open country : علوم نظامى : زمين باز

open cut : معمارى : حفارى در فضاى باز

open delta connection : الکترونيک : اتصال مثلث باز

open die forging : علوم مهندسى : اهنگرى حديده ازاد

open ditch : عمران : نهر روباز

open doored : در خانه باز مهمان نواز

open economy : بازرگانى : اقتصاد باز

open end wrench : علوم نظامى : اچار تخت دو سر

open ended system : کامپيوتر : سيستم بى انتها

open exercise : ورزش در هواى ازاد

open faced : گشاده رو،داراى سيماى باز و بى تزوير

open fire : شروع به تيراندازى کردن ،(نظ ).اتش ،شروع

open frame : ورزش : هر بخش از بازى بولينگ با ناتوانى در انداختن تمام ميله ها

open game : ورزش : بازى باز شطرنج

open general license : بازرگانى : اجازه ورود کالاهايى که داراى محدوديتى نميباشند

open group : روانشناسى : گروه باز

open guard : ورزش : گارد باز

open half wave line : الکترونيک : خط نيم موج باز

open hands : سخاوت ،دست باز بودن

open hawse : علوم دريايى : زاويه ميان دو لنگر

open heartedness : راست بازى ،رک گويى ،صداقت ،خوش گمانى

open hearth : کوره فولاد سازى دهان باز

open hospital : روانشناسى : بيمارستان ازاد

open house : جشن عمومي

open ice : ورزش : قسمتى از محوطه بازى که حريف در ان نيست

open letter : نامه سر گشاده

open light : معمارى : پنجره واشو

open lines : ورزش : خطوط باز شطرنج

open link fuse : الکترونيک : فيوز باز

open loop gain : بهره تقويت در حلقه باز

open machine : الکترونيک : ماشين باز

open market price : بازرگانى : قيمت بازار ازاد

open market rate : بازرگانى : نرخ بازار ازاد

open mindedness : بى تعصبى

open mindldly : ازروى بى تعصبى ،با فکر باز

open mouthed : حيران ،سرگشته ،مبهوت ،پرخور،حريص

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مقاله معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران
دانلود مقاله مقدمه ای بر بوقلمون
مگس زیتون Olive fly
دانلود مقاله مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور
نژادهای گاو گوشتی که غیر مشهور
دانلود مقاله نقش پرتئینها در طیور
دانلود مقاله نقش مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه گاو شیری
دانلود مقاله وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون
دانلود مقاله ویژگیهای پودر پر خوراک دام و طیور
ویژگیهای چربی مورد استفاده در خوراک دام و طیور
"جزوه کاربردی اندازه گیری فشار، سطح، دما و فلو"
دانلود مقاله آب در كشاورزی
دانلود مقاله آب و كشاورزی
دانلود مقاله آبیاری سطحی
دانلود مقاله آبیاری قطره ای
دانلود مقاله آبیاری
دانلود مقاله اتوماسیون گلخانه
دانلود مقاله اثر ازت بر خاک
پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه