لغات مشابه
other than that : ماعدا , غيره

other things being equal : اگر براى چيزهاى ديگر نباشد،اگر شرايط ديگر رابرابربگيريم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: