لغات مشابه
outpourer : بيرون ريزنده

outpouring : نشد , بيرون ريز , بيرون ريزش

output : برونداد , بازده

output amplifier : علوم مهندسى : تقويت کننده خروجى

output box : الکترونيک : جعبه فيوز

output circuit : الکترونيک : مدار خروجى لامپ الکترونى

output control : الکترونيک : تنظيم انرژى خروجى

output data : کامپيوتر : داده خروجى

output electrode : الکترونيک : الکترد خروجى

output equipment : تجهيزات خروجى

output job queue : کامپيوتر : صف برنامه خروجى

output listing : سياهه خروجى

output media : کامپيوتر : رسانه خروجى

output meter : الکترونيک : سنجه انرژى خروجى

output pentode : علوم مهندسى : لامپ پنج قطبى خروجى

output power : الکترونيک : توان خروجى

output process : فرايند خروجى

output rate : بازرگانى : نرخ توليد

output resonator : الکترونيک : همنواگر جعبه اى خروجى

output routine : روال خروجى

output shaft : علوم مهندسى : محور خروجى

output speed : علوم مهندسى : سرعت خروجى

output stage : الکترونيک : مرحله خروجى

output state : حالت خروجى

output transformer : الکترونيک : مبدل خروجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 487 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 487 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5d204820fa969d10f2cc08746d61c49a467a96ca', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"RJee2nP6REBpe3wI0Pzs4aMk0LPI3dUh8zvToXaf";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"outpour";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:75:"بيرون ريختن , بيرون ريزش , بيرون روان شدن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=outpour";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854459;s:1:"c";i:1537854459;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5d204820fa969d10f2cc08746d61c49a467a96ca', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"RJee2nP6REBpe3wI0Pzs4aMk0LPI3dUh8zvToXaf";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"outpour";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:75:"بيرون ريختن , بيرون ريزش , بيرون روان شدن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=outpour";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854459;s:1:"c";i:1537854459;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5d204820fa969d10f2cc08746d61c49a467a96ca', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"RJee2nP6REBpe3wI0Pzs4aMk0LPI3dUh8zvToXaf";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"outpour";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:75:"بيرون ريختن , بيرون ريزش , بيرون روان شدن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=outpour";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854459;s:1:"c";i:1537854459;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5d204820fa969d10f2cc08746d61c49a467a96ca', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"RJee2nP6REBpe3wI0Pzs4aMk0LPI3dUh8zvToXaf";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"outpour";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:75:"بيرون ريختن , بيرون ريزش , بيرون روان شدن ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=outpour";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854459;s:1:"c";i:1537854459;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58