صفحه اصلی

output data
کامپيوتر : داده خروجى
کلمات مشابه

output electrode : الکترونيک : الکترد خروجى

output equipment : تجهيزات خروجى

output job queue : کامپيوتر : صف برنامه خروجى

output listing : سياهه خروجى

output media : کامپيوتر : رسانه خروجى

معنی output data به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)
دانلود مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام
دانلود مقاله بررسی اصول بانكداری